VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ngành Hải quan hợp tác, chia sẻ cùng đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp

Trong những năm qua Ngành Hải quan đã đẩy mạnh và phát triển mối quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp. Nguồn: Internet

Ngành Hải quan hợp tác, chia sẻ cùng đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2021.

Hải quan là đầu mối kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm hàng nhập khẩu

Ngành Hải quan với nỗ lực phòng, chống tội phạm ma túy

Tổng cục Hải quan giải đáp vướng mắc về thuế nhập khẩu hỗ trợ doanh nghiệp

Bước chuyển lớn trong cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan

Năm 2021, yêu cầu đặt ra trong việc triển khai kế hoạch là tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các biện pháp hỗ trợ của cơ quan Hải quan đối với doanh nghiệp trong và sau dịch Covid-19.

Để thực hiện kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động đối thoại, tham vấn doanh nghiệp và các bên liên quan để lắng nghe, giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.

Đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin về quy định chính sách pháp luật mới đến doanh nghiệp theo cách thức phù hợp để thông tin có thể đến với doanh nghiệp một cách nhanh chóng, kịp thời, ngắn gọn, đúng địa chỉ. Tăng cường công tác giám sát thực thi pháp luật hải quan để đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong thực thi pháp luật giữa cơ quan hải quan, doanh nghiệp và các bên liên quan...

Tại Kế hoạch, Tổng cục Hải quan đề nghị cơ quan Hải quan các cấp triển khai cụ thể các hoạt động cung cấp thông tin; hỗ trợ doanh nghiệp; tham vấn doanh nghiệp và các bên liên quan; hợp tác Hải quan – Doanh nghiệp; giám sát thực thi pháp luật.

Trong đó, về hoạt động thông tin, cơ quan Hải quan các cấp sẽ tiến hành tổ chức cung cấp thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp về tình hình xuất nhập khẩu theo thị trường, theo ngành hàng; biến động của thị trường xuất nhập khẩu do tác động của dịch Covid-19; các cam kết quốc tế về thương mại và các chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp của cơ quan Hải quan thực hiện trong năm 2021.

Trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan Hải quan sẽ tạo điều kiện doanh nghiệp tiếp cận các biện pháp hỗ trợ của cơ quan Hải quan trong và sau dịch Covid-19; xây dựng các phương án dự phòng hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong năm 2021, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện tham vấn các quy định chính sách pháp luật thuế và hải quan mới; các chương trình cải cách, hiện đại hóa hải quan; các giải pháp tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp; các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp về các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan; đóng góp ý kiến của các doanh nghiệp trong việc xây dựng và hoàn thiện văn bản, chính sách pháp luật hải quan.

Đặc biệt, trong vấn đề hợp tác Hải quan – Doanh nghiệp, kế hoạch đặt ra yêu cầu tăng cường và mở rộng hợp tác với khối doanh nghiệp FDI, khối doanh nghiệp theo ngành nghề trọng điểm, khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chú trọng hợp tác với khối doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng, các hãng tàu, đại lý hải quan trong việc tuân thủ quy định pháp luật về hải quan, đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan; trao đổi thông tin, đánh giá phân loại tuân thủ doanh nghiệp.

Năm 2021, ngành Hải quan đổi mới cách thức hợp tác, chú trọng xây dựng hợp tác dựa trên thế mạnh, năng lực, nhu cầu hợp tác của từng đối tác, nhằm đưa quan hệ hợp tác Hải quan - Doanh nghiệp đi vào chiều sâu...

Về công tác giám sát thực thi pháp luật, trong năm 2021 ngành Hải quan sẽ đổi mới công tác này bằng việc hiện đại hóa kênh giám sát thực thi pháp luật hải quan trên cơ sở ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin.

Cụ thể, sẽ tiến hành mở rộng các kênh giám sát, công cụ, tiện ích để người dân và doanh nghiệp có thêm lựa chọn tham gia giám sát thực thi pháp luật hải quan; lựa chọn một số dịch vụ công trong lĩnh vực hải quan để đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công...

Với mục tiêu khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tích cực hợp tác, chia sẻ và đồng hành cùng cơ quan Hải quan, trong những năm qua, ngành Hải quan đã đẩy mạnh và phát triển mối quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp. Phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp là cam kết của Hải quan Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan về sự sẵn sàng hợp tác, xây dựng quan hệ đối tác trên cơ sở bình đẳng trước pháp luật, để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan. Đây cũng là một trong những giải pháp để tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa theo chỉ đạo của Chính phủ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM