VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Ông Võ Thành Hưng – Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính):

Quản lý, sử dụng Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 hoàn toàn công khai, minh bạch

Ngày 26/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 779/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Nhân dịp này, ông Võ Thành Hưng – Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) đã có thêm những trao đổi với các cơ quan báo chí về nguyên tắc hoạt động cũng như quy trình tiếp nhận đóng góp về Quỹ.

Chính thức thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19

Bộ Tài chính trình Chính phủ thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch

[Infographics] Phản ứng sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 AstraZeneca ra sao?

[Infographics] 60 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 được cung ứng tại Việt Nam năm 2021

Cần kinh phí khoảng 25,2 nghìn tỷ để tiêm phòng cho gần 75 triệu người dân

Tạp chí Tài chính (TCTC): Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 779/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 theo đề nghị của Bộ Tài chính. Vì sao cần thành lập Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 trong thời điểm này, thưa ông?

Ông Võ Thành HưngVụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước 
Ông Võ Thành Hưng
Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước 

Ông Võ Thành Hưng - Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước: Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ đã có chủ trương mua đủ lượng vắc xin cần thiết để tiêm phòng cho nhân dân.

Theo tính toán của Bộ Y tế, dự kiến chúng ta cần mua khoảng 150 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân, với tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng. Đây là yêu cầu nguồn kinh phí rất lớn. Vì vậy, chủ trương chung của Chính phủ là bên cạnh nguồn ngân sách thì cần huy động thêm các nguồn lực từ đóng góp mang tính thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng với Nhà nước mua đủ số lượng vắc xin tiêm kịp thời cho người dân.

TCTC: Xin ông cho biết thêm nguyên tắc hoạt động của Quỹ nhằm đáp ứng được tính kịp thời về nhu cầu vắc xin ở Việt Nam hiện nay?

Ông Võ Thành Hưng: Ngay khi nhận được Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ, Bộ Tài chính đã khẩn trương triển khai xây dựng để ban hành quy chế hoạt động của Quỹ và thiết lập bộ máy quản lý. Theo quy định, Quỹ sẽ được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại.

Trên cơ sở đó sẽ huy động nguồn lực đóng góp của các tổ chức, cá nhân. Nếu các doanh nghiệp muốn đóng góp vào quỹ thì hoàn toàn có thể chuyển tiền qua hệ thống các ngân hàng thương mại.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Tài chính làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Y tế để chuyển vào Quỹ các khoản tiền mà một số doanh nghiệp đã đóng góp hỗ trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế trong thời gian liên quan đến việc mua vắc xin.

TCTC: Ông vừa chia sẻ sẽ khẩn trương ban hành quy chế hoạt động của Quỹ và thiết lập bộ máy quản lý. Vậy, cụ thể bao giờ quy chế này sẽ được ban hành, thưa ông?

Ông Võ Thành Hưng: Chúng tôi đang khẩn trương hoàn thiện quy chế này, trong trường hợp cần thiết sẽ phải xin ý kiến thêm của Bộ Y tế và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hoàn thiện. Dự kiến muộn nhất tuần sau sẽ phối hợp với các đơn vị để ban hành được quy chế.

Hiện tại, khi quy chế hoạt động của quỹ chưa được ban hành, các tổ chức và cá nhân vẫn có thể tiếp tục đóng góp thông qua Mặt trận Tổ quốc hoặc Bộ Y tế, sau đó chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan này để chuyển các khoản đóng góp đó về Quỹ Vắc xin phòng Covid-19.

Quản lý, sử dụng Quỹ hoàn toàn công khai, minh bạch

TCTC: Theo Quyết định số 779/QĐ-TTg, Quỹ sẽ thu hút các nguồn vận động, quyên góp. Xin ông chia sẻ rõ hơn về điều này?

Ông Võ Thành Hưng: Việc đóng góp vào Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 là sự kêu gọi đóng góp một cách tự nguyện của các tổ chức, cá nhân và không có mức đóng góp tối thiểu cũng như mức đóng góp tối đa. Tất cả đều trên cơ sở tinh thần tự nguyện của các tổ chức, cá nhân. Và với mỗi đồng đóng góp dù là nhỏ nhất chúng tôi cũng đều trân trọng và quản lý công khai, minh bạch.

Đặc biệt, theo quy định tại Khoản 1, Điểm 2, Nghị định số 44/2021/NĐ-CP của Chính phủ thì đối với khoản chi ủng hộ Quỹ vắc xin này, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

TCTC: Thưa ông, điều người dân quan tâm hiện nay là cơ chế kiểm soát như thế nào để đảm bảo Quỹ được chi theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả?

Ông Võ Thành Hưng: Trong quyết định thành lập quỹ thì Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính quản lý nguồn tài chính của Quỹ. Tuy nhiên, Bộ Tài chính chỉ có chức năng quản lý tài chính, còn quyết định sử dụng khi nào và mỗi lần bao nhiêu thì các cơ quan liên quan sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để quyết định. Trên cơ sở đó Bộ Tài chính sẽ xuất tiền từ quỹ để thực hiện mua vắc xin.

Bên cạnh đó, số thu của Quỹ cũng sẽ được ghi nhận và sẽ được công khai minh bạch trên các Website  của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước. Trong trường hợp cần thiết thì sẽ có thanh tra, kiểm toán theo quy định.

Trong quá trình sử dụng thì mục tiêu sử dụng chủ yếu để mua vắc xin hoặc hỗ trợ sản xuất vắc xin trong nước. Căn cứ vào yêu cầu thực tế và căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ xuất tiền từ quỹ. Như vậy, chúng tôi cho rằng quỹ sẽ được quản lý, sử dụng hoàn toàn công khai, minh bạch.

Doanh nghiệp có thể đóng góp trực tiếp cho ngân sách địa phương mà không cần phải thành lập quỹ

TCTC: Hiện nay, Trung ương đã chính thức có Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Vậy các địa phương nếu như có nhu cầu thành lập quỹ tại địa phương thì có được không thưa ông?

Ông Võ Thành Hưng: Hiện tại, việc mua vắc xin Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đang giao Bộ Y tế làm cơ quan đầu mối, nên tôi thiết nghĩ các địa phương không cần thành lập quỹ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tại các địa phương có thể hỗ trợ chính quyền địa phương. Bởi theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ, thì các địa phương cũng có trách nhiệm trong việc chia sẻ gánh nặng của ngân sách với ngân sách trung ương.

Các doanh nghiệp trên địa bàn có thể hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc chia sẻ gánh nặng này. Và phần đóng góp của họ có thể đóng góp trực tiếp cho ngân sách địa phương mà không nhất thiết phải thành lập quỹ.

TCTC: Nếu các doanh nghiệp có tham gia đóng góp vào Quỹ thì người lao động trong trong doanh nghiệp đó có thuộc đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin không, thưa ông?

Ông Võ Thành Hưng: Trước hết, việc mua vắc xin hiện nay tập trung qua đầu mối là Bộ Y tế. Cơ quan này cũng được giao xác định các nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm trong thời gian đầu. Sau đó, khi chúng ta có lượng vắc xin đủ lớn thì Bộ Y tế sẽ đề xuất mở rộng các nhóm đối tượng được tiên này, trong đó tôi cho rằng người lao động ở các khu công nghiệp tập trung cũng nên thuộc nhóm được ưu tiên.

TCTC: Xin trân trọng cảm ơn ông!

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM