VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quý I/2021, hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện 179 cuộc kiểm tra nội bộ

Công tác thanh tra, kiểm tra luôn là nghiệp vụ đặc biệt quan trọng tại hệ thống KBNN.

Quý I/2021, hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện 179 cuộc kiểm tra nội bộ

Thống kê cho thấy, trong quý I/2021, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) thực hiện 179 cuộc kiểm tra nội bộ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 233 triệu đồng.

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 04/2021

3 tháng đầu năm 2021, giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước dự kiến đạt trên 13%

Thi đua xây dựng Kho bạc Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Theo báo cáo của KBNN, bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, thời gian qua, toàn hệ thống KBNN đã tập trung triển khai công tác thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ. Nội dung thanh tra, kiểm tra chủ yếu tập trung về công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN; công tác an toàn kho quỹ, đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản do KBNN quản lý.

Nội dung các cuộc kiểm tra tập trung chủ yếu vào công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN; công tác an toàn kho quỹ, đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản do KBNN quản lý.

Thống kê trong quý I/2021, toàn hệ thống KBNN thực hiện 179 cuộc kiểm tra nội bộ. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 233 triệu đồng (bao gồm kết quả thực hiện các kiến nghị năm trước).

Qua kiểm tra cho thấy, vẫn còn tình trạng một số đơn vị chưa quyết liệt trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN.

Một số hồ sơ thanh toán còn có thiếu sót, chưa đảm bảo tính khoa học và logic. Một số đơn vị thực hiện đối chiếu, xác nhận số dư chưa đúng ngày quy định. Một số chứng từ chi còn chưa ghi đầy đủ yếu tố theo quy định...

Những vi phạm, vướng mắc trên đã kịp thời được chấn chỉnh, có giải pháp xử lý dứt điểm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ trong các đơn vị nội bộ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM