VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Thu nộp ngân sách gần 1.417 tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra tài chính

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thu nộp ngân sách gần 1.417 tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra tài chính

Trong 5 tháng đầu năm 2021, công tác thanh tra, kiểm tra của ngành Tài chính đã được triển khai kịp thời, hiệu quả. Qua thanh tra, kiểm tra đã thu nộp vào ngân sách nhà nước 1.416,933 tỷ đồng.

Thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2021 tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2020

Bổ sung 48,4 tỷ đồng dự phòng ngân sách trung ương trang bị phòng xét nghiệm Covid-19 lưu động

Ngân sách nhà nước đã bố trí 13.400 tỷ đồng mua vắc xin phòng Covid-19

Theo Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 18.947 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 188.117 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 4.011 vụ.

Các đơn vị đã kiến nghị xử lý về tài chính 18.018,726 tỷ đồng (trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước là 3.640,723 tỷ đồng; kiến nghị khác 13.551,403 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 826,6 tỷ đồng); số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước 1.416,933 tỷ đồng.

Trong 05 tháng đầu năm 2021, cơ quan thuế đã chủ trì, thực hiện 18.311 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó thực hiện kiểm tra 187.439 hồ sơ khai thuế. Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 11.709,06 tỷ đồng, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 2.699,81 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 402,68 tỷ đồng; giảm lỗ là 8.606,57 tỷ đồng. Số thuế đã nộp ngân sách nhà nước là 1.132,77 tỷ đồng.

Cơ quan Hải quan đã chủ trì thực hiện 52 cuộc thanh tra, kiểm tra, truy thu và xử phạt, số tiền hơn 66,902 tỷ đồng; trong đó: số thuế truy thu hơn 50,6 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 16,842 tỷ đồng. Tổng số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 59,585 tỷ đồng bao gồm số tiền truy thu từ công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020.

Trong thời gian tới, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ sẽ tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 đã được phê duyệt; Tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc đảm bảo thời gian và chất lượng theo quy định; Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3581/VPCP - V.I ngày 28/12/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý tình trạng khiếu kiện đông người tại các cơ quan trung ương.

Cùng với đó là triển khai hiệu quả công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại. Theo đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai các chỉ đạo, kế hoạch, chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Tài chính; thực hiện tốt vai trò là cơ quan giúp việc của Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia thực hiện công tác thường xuyên, đột xuất của Ban Chỉ đạo 138/CP trong lĩnh vực kiểm soát hải quan. Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác, phương án đấu tranh chống buôn lậu năm 2021, các kế hoạch, chuyên đề chống buôn lậu lớn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM