VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tổng cục Dự trữ Nhà nước tăng cường tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cho Vụ Chính sách và Pháp chế và Vụ Tài vụ - Quản trị thuộc Tổng cục DTNN có thành tích xuất sắc.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước tăng cường tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến

Mới đây, Tổng cục DTNN ban hành Công văn số 639/TCDT-TCCB về việc tăng cường tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục DNTN.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp 52.454 tấn gạo trong 4 tháng đầu năm 2021

Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu đẩy nhanh mua lương thực dự trữ quốc gia năm 2021

Ngành Dự trữ Nhà nước: Quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm 2021

Đổi mới, tạo sức lan tỏa từ các phong trào thi đua trong ngành Dự trữ Nhà nước

Công văn số 639/TCDT-TCCB của Tổng cục DTNN nêu rõ, để lan tỏa phong trào thi đua đến các tập thể, cá nhân trong Tổng cục DTNN, Tổng cục yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

Một là, bám sát chủ đề thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục DTNN phát động để xây dựng các phong trào thi đua của đơn vị. Tổ chức các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất nhằm giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được giao, hướng tới mục tiêu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Hai là, tăng cường xây dựng các gương điển hình tiên tiến, coi đây là trọng tâm trong công tác thi đua khen thưởng; có kế hoạch để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và cả giai đoạn 2021-2025.

Ba là, tăng cường tuyên truyền tại đơn vị giới thiệu về các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc  tốt, mô hình mới; phổ biến kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả, các sáng kiến thiết thực đã được áp dụng hiệu quả trên thực tế của đơn vị…

Nội dung đánh giá về công tác tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến của đơn vị phải được thể hiện trong báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào thi đua hàng năm của đơn vị.

Bốn là, cùng với việc sơ kết, tổng kết, các đơn vị thực hiện đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua và lựa chọn gương người tốt, việc tốt, các nhân tố điển hình xuất sắc nhất của đơn vị gửi về Tổng cục DTNN để xem xét, giới thiệu đăng trên Công thông tin điện tử của Tổng cục, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Đối với các gương điển hình tiên tiến có tầm ảnh hưởng toàn Ngành sẽ được Tổng cục DTNN gửi Vụ Thi đua Khen thưởng (Bộ Tài chính) lựa chọn và gửi thông tin về Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Tạp chí Thi đua - Khen thưởng và các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương để tuyên truyền.

Năm là, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đảm bảo theo đúng Luật Thi đua - Khen thưởng, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Nội vụ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục DTNN.

Theo Tổng cục DTNN, việc tăng cường tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến nhằm thực hiện Công văn số 2812/BTC-TĐKT ngày 19/3/2021 của Bộ Tài chính về việc tăng cường tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến; hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đồng thời, đây cũng là hành động thiết thực nhằm thực hiện phong trào thi đua yêu nước của ngành Tài chính giai đoạn 2021-2025 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị xây dựng nền tài chính quốc gia hiệu quả, phát triển bền vững” và phong trào thi đua của Tổng cục DTNN với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2021-2025”.

Đối với các gương điển hình tiên tiến có tầm ảnh hưởng toàn Ngành sẽ được Tổng cục DTNN gửi Vụ Thi đua Khen thưởng (Bộ Tài chính) lựa chọn và gửi thông tin về Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Tạp chí Thi đua - Khen thưởng và các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương để tuyên truyền.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM