VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Triển khai cải cách kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm hàng nhập khẩu

Ngày 21/1/2021, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã chủ trì cuộc họp triển khai Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo Quyết định số 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tại cuộc họp, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục Hải quan khẩn trương triển khai các nội dung cải cách tại Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Hải quan là đầu mối kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm hàng nhập khẩu

Phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu

Kế hoạch kiểm tra chấp hành pháp luật về hải quan năm 2021

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chủ trì cuộc họp triển khai Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chủ trì cuộc họp triển khai Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Tại cuộc họp triển khai Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo Quyết định số 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành đã báo cáo các nội dung quan trọng nêu tại dự thảo quyết định Kế hoạch hành động thực hiện Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cơ bản đồng thuận với dự thảo quyết định kế hoạch hành động thực hiện đề án.

Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục Hải quan khẩn trương triển khai với tinh thần nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, tiến độ các nội dung cải cách nêu tại Quyết định số 38/QĐ-TTg khi được lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt.

Theo Quyết định số 38/QĐ-TTg, Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm 07 nội dung cải cách, cụ thể: Giao cơ quan hải quan là đầu mối trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Áp dụng đồng bộ 3 phương thức kiểm tra cho cả lĩnh vực kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm nhằm cắt giảm số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra; Đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Thực hiện kiểm tra theo mặt hàng để cắt giảm số lượng các lô hàng phải kiểm tra; Áp dụng đầy đủ, thực chất nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để bảo đảm vai trò quản lý nhà nước và nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp; Bổ sung đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để triển khai mô hình mới.

Đề án nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM