VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Xuất cấp 100 tấn gạo dự trữ quốc gia viện trợ cho nhân dân Lào

Đại diện các đơn vị của Tổng cục DTNN và đại diện Lãnh đạo tỉnh Sa-va-na-khẹt (Lào) tại buổi giao 1.000 tấn gạo viện trợ Lào khắc phục hậu quả thiên tai (ngày 2/12/2020).

Xuất cấp 100 tấn gạo dự trữ quốc gia viện trợ cho nhân dân Lào

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1391/QĐ-TTg ngày 7/8/2021 về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) để viện trợ cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hỗ trợ khẩn cấp nhân dân các bản biên giới tỉnh Sê Koong (Lào).

Khẩn trương xuất cấp gạo hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

[Infographics] Xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong năm 2020

Sẵn sàng xuất cấp gạo dự trữ để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên Đán 2021

Hoàn thành xuất cấp gạo, trang thiết bị hỗ trợ người dân miền Trung đợt 1

Theo Quyết định số 1391/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đồng ý xuất cấp 100 tấn gạo (không thu tiền) từ nguồn DTQG để viện trợ cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để hỗ trợ khẩn cấp nhân dân các bản biên giới của tỉnh Sê Koong gặp khó khăn trong thời gian tạm đóng biên giới và phong tỏa để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính thực hiện việc xuất cấp và bàn giao số gạo trên cho UBND tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định của pháp luật về xuất cấp hàng DTQG cứu trợ, hỗ trợ các địa phương hiện hành.

Triển khai Quyết định số 1391/QĐ-TTg, ngày 9/8/2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) đã ban hành Công văn số 1274/TCDT-QLHDT gửi UBND tỉnh Quảng Nam về tiếp nhận gạo DTQG.

Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng xuất 100 tấn gạo (không thu tiền) từ nguồn DTQG cấp cho tỉnh Quảng Nam tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh theo đúng quy định về xuất cấp hàng DTQG cứu trợ.

UBND tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức vận chuyển, phân phối trao tặng số gạo trên cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hỗ trợ khẩn cấp nhân dân các bản biên giới tỉnh Sê Koong theo Quyết định số 1391/QĐ-TTg.

Thời hạn hoàn thành giao nhận gạo giữa Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng với UBND tỉnh Quảng Nam đến hết ngày 15/8/2021.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam có kế hoạch tiếp nhận 100 tấn gạo trên; đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành của địa phương phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng để giao, nhận gạo kịp thời để UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức vận chuyển, phân phối, trao tặng số gạo trên cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hỗ trợ khẩn cấp nhân dân các bản biên giới tỉnh Sê Koong.

Cùng ngày 9/8/2021, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Phạm Vũ Anh đã ký Quyết định số 488/QĐ-TCDT về việc xuất cấp gạo từ nguồn DTQG cho tỉnh Quảng Nam để thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 1391/QĐ-TTg ngày 7/8/2021.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM