VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Xuất cấp 989,115 tấn gạo cho tỉnh Quảng Ngãi dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2022

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Xuất cấp 989,115 tấn gạo cho tỉnh Quảng Ngãi dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2022

Ngày 27/01/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định số 143/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.

Xuất cấp 13.616,355 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân 9 tỉnh

Xuất cấp 739,86 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân tỉnh Bình Định bị hạn hán

Xuất cấp 1.847,265 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương để mua bù gạo dự trữ quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 989,115 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022. Trong đó, xuất cấp 711,225 tấn gạo dịp Tết Nguyên đán và 277,89 tấn gạo dịp giáp hạt đầu năm 2022.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

UBND tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Quyết định số 143/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/01/2021.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM