Agribank chuyển mình mạnh mẽ

Thu Thủy

(Tài chính) Năm 2014, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) tiếp tục được ghi nhận là lực lượng nòng cốt, dẫn dắt thị trường tín dụng nông thôn, góp phần vào thành công chung của toàn ngành Ngân hàng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank, Trịnh Ngọc Khánh cho biết: Vượt qua không ít khó khăn thách thức, năm 2014, Agribank đã hoàn thành nhiệm vụ thực thi chính sách tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Hoạt động tín dụng của Agribank tiếp tục tăng trưởng có chất lượng, cơ cấu tín dụng chuyển dịch tích cực, tập trung mạnh vào lĩnh vực truyền thống, sở trường, đó là nông nghiệp, nông thôn, sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Thực vậy, trong năm 2014, Agribank đã 7 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói, các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm khuyến khích, hỗ trợ khách hàng mở rộng và tái đầu tư . Cụ thể như: Dành 10.000 tỷ đồng lãi suất thấp cho vay đối với khách hàng xuất nhập khẩu, xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, cho vay bổ sung để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phục hồi sản xuất kinh doanh…

Tính đến 31/12/2014, tổng dư nợ cho đạt hơn 605 nghìn tỷ đồng, tăng 8,8% đạt mục tiêu đã đề ra. Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn duy trì mức độ tăng trưởng, đạt hơn 411 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2013, chiếm tỷ trọng 74,3%/ tổng dư nợ… Các hoạt động khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng đều được Agribank đẩy mạnh, đổi mới…

Với những bước chuyển mạnh mẽ đó, năm 2014, Agribank đạt lợi nhuận trước thuế 3.238 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 101% kế hoạch năm 2014. Cơ cấu vốn cũng chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng vốn ổn định, vốn trung dài hạn theo Đề án tái cơ cấu, lãi suất đầu vào giảm dần, tăng hiệu quả kinh doanh. Kết quả kinh doanh dịch vụ tăng trưởng ổn định so với năm trước, tính đến 31/12/2014, tổng thu dịch vụ của Agribank đạt 2.877 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cuối năm 2013, đạt 104% kế hoạch 2014. Ngân hàng tiếp tục là đối tác được các tổ chức trong và ngoài nước tín nhiệm, ủy thác triển khai các dự án tại Việt Nam.

Hoạt động kinh doanh tuy khó khăn nhưng với truyền thống, trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng, năm 2014, Agribank vẫn dành 254 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xây nhà tình nghĩa cho người nghèo, hỗ trợ các em nhỏ đồng bào dân tộc miền núi… Bước sang năm 2015, với khí thế quyết tâm, bám sát chỉ đạo, mục tiêu của NHNN và Chính phủ, Agribank tiếp tục tập trung nguồn lực hướng tới mục tiêu hoàn thành đề án tái cơ cấu; tăng vốn tự có, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động, đưa nợ xấu về dưới 3%...

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính và Đầu tư số 1+2-2015