Agribank miễn phí chuyển tiền ủng hộ quyên góp phòng chống dịch bệnh Covid-19

Lan Anh

Hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTW MTTQ Việt Nam) mọi tổ chức, cá nhân trong cả nước đều có thể ủng hộ quyên góp phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) dưới các hình thức: Ủng hộ thông qua chuyển tiền qua tài khoản nhận ủng hộ, ủng hộ bằng tin nhắn hoặc ủng hộ bằng tiền mặt.

Trên tinh thần đó, để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân là các nhà hảo tâm chuyển tiền ủng hộ, chung tay góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua đại dịch Covid-19 và hạn hán xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thực hiện miễn phí toàn bộ các giao dịch chuyển tiền ủng hộ đến các tài khoản của UBTW MTTQ Việt Nam với thông tin cụ thể như sau:

1. Tài khon tiếp nhn ng h phòng chng dch Covid-19:

- Tên tài khoản : Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Số tài khoản  : 1483201009159
- Tại                 : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh Thủ đô.

2. Tài khon tiếp nhn ng h người dân b thit hi do hn hán, xâm nhp mn ti các tnh ĐBSCL:
- Tên tài khoản : Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Ban cứu trợ Trung ương
- Số tài khoản   : 0011001932418
-Tại                    Sở giao dịch.Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

- Đối với các giao dịch tại quầy: Agribank miễn phí ngay khi khách hàng thực hiện nộp/chuyển tiền ủng hộ.Agribank miễn phí cho tất cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức thực hiện chuyển tiền với nội dung ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 hoặc hỗ trợ người dân bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn tại các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể như sau:

- Đối với các giao dịch trên các kênh giao dịch ngân hàng điện tử (Internet Banking, E-Mobile Banking, SMS Banking, ATM,…): Agribank sẽ thực hiện hoàn phí chuyển khoản ủng hộ cho khách hàng vào ngày làm việc tiếp theo.

Thời gian áp dụng: từ ngày 27/03/2020 đến khi kết thúc chương trình tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn tại các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Hãy chung tay cùng Agribank đẩy lùi dịch bệnh và hạn mặn.