Agribank sẵn sàng cho "lộ trình" mới

Ngô Kiến

Trong những tháng đầu năm 2019, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, nghiêm túc, chủ động thực thi chính sách tiền tệ, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực, chủ đạo trong việc triển khai chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn; hoạt động kinh doanh tiếp tục tăng trưởng tốt.

Agribank tiếp tục có đóng góp lớn cho “Tam nông” và nền kinh tế
Agribank tiếp tục có đóng góp lớn cho “Tam nông” và nền kinh tế

Không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng

Là ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, hoạt động tín dụng những tháng đầu năm 2019 được Agribank tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp và người dân; không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Năm 2019, Agribank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng tối thiểu 10% so với năm 2018, lợi nhuận tăng đạt mức tối thiểu 10.000 tỷ đồng, tăng cường nâng cao năng lực tài chính, củng cố nền tảng để sẵn sàng cho lộ trình cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đến nay, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank đạt trên 1 triệu tỷ đồng, trong đó, tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn luôn duy trì trên 70% tổng dư nợ và chiếm trên 50% thị phần tín dụng “tam nông” tại Việt Nam. Các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản đạt theo lộ trình kế hoạch năm 2019. Thống kê cho thấy, tính đến 30/4/2019, nguồn vốn huy động của Agribank đạt 1.217.413 tỷ đồng; tổng quy mô tín dụng và đầu tư đạt 1 triệu 230 tỷ đồng. Agribank tiếp tục là Ngân hàng chủ lực trong đầu tư phát triển “Tam nông”. Kinh doanh dịch vụ tiếp tục được đẩy mạnh, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2018. Nợ xấu tiếp tục được kiểm soát, có hiệu quả ở mức dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.100 tỷ đồng. Các tỷ lệ an toàn đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Agribank hiện đang triển khai nhiều chương trình tín dụng chính sách: Cho vay theo chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn; Cho vay hộ gia đình, cá nhân thông qua tổ vay vốn/tổ liên kết; Cho vay theo chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; Cho vay ưu đãi đối với các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; Cho vay xây dựng nông thôn mới; Cho vay tái canh cà phê; Cho vay phát triển thủy sản; Tín dụng ưu đãi phục vụ “nông nghiệp sạch”…

Tuy là ngân hàng thương mại phải cạnh tranh huy động vốn theo cơ chế thị trường nhưng hàng năm Agribank vẫn dành hàng trăm nghìn tỷ đồng để hỗ trợ cho vay lãi suất thấp đối với các đối tượng khách hàng, đặc biệt là các khách hàng thuộc các chương trình chính sách. Ngay từ đầu năm 2019, Agribank tiếp tục giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ; triển khai gói tín dụng quy mô 5.000 tỷ đồng để cho vay đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cấp bách của cá nhân, hộ gia đình với thủ tục vay vốn rút gọn và thời gian cho vay ngay trong ngày; hỗ trợ kịp thời nguồn vốn để thu mua lúa gạo, tháo gỡ khó khăn cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh …

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các giải pháp góp phần hạn chế tín dụng đen, Agribank đã ban hành chương trình tín dụng tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân. Trong cơ cấu tín dụng, Argibank đã đầu tư khoảng 700.000 tỷ đồng cho gần 4 triệu khách hàng cá nhân. Nguồn vốn này không chỉ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn, mà còn cho vay đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đời sống của người dân, đến nay, dư nợ cho vay tiêu dùng, đời sống đạt gần 220.000 tỷ đồng với trên 1 triệu khách hàng, chiếm tỷ trọng 22% dư nợ cho vay của Agribank.

Để đưa vốn đến người dân kịp thời, Agribank đã triển khai nhiều kênh dẫn vốn hiệu quả, trong đó triển khai cho vay thông qua 58.000 tổ vay vốn, điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng; Đồng thời, triển khai thành công giai đoạn I Đề án “Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng”, với 68 xe tại 65 chi nhánh trên địa bàn 59 tỉnh, thành phố, phục vụ gần 400.000 lượt khách hàng. Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng của Agribank cũng đã triển khai tương đối đầy đủ các dịch vụ ngân hàng như: giải ngân, thu nợ, chuyển tiền... Thời gian tới, Agribank tiếp tục triển khai Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng trên toàn bộ các chi nhánh có địa bàn phù hợp.

Góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính

Nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân theo chủ trương của Chính phủ, Agribank chú trọng phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại vào các sản phẩm, dịch vụ thanh toán đảm bảo tiện ích, an toàn, bảo mật, chi phí hợp lý. Bên cạnh đó, tích cực triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với việc thu phí các dịch vụ công, góp phần đa dạng hóa các kênh thu, nộp tạo nhiều tiện ích và thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Agribank hiện cung ứng trên 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch thanh toán của người dân, qua đó góp phần tích cực phát triển thị trường thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, cũng như nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế, đặc biệt là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn…

Cùng với đó, Agribank còn đồng hành cùng Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và cách thức thanh toán tiêu dùng của người dân; qua đó nâng cao khả năng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho người dân, khuyến khích sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các chương trình giáo dục tài chính cộng đồng như: “Tiền khéo, tiền khôn”, “Đồng tiền thông thái”, “Những đứa trẻ thông thái”, cuộc thi “Hiểu đúng về tiền”...

Những nỗ lực cố gắng của Agribank đã góp phần tích cực cùng ngành Ngân hàng phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế.