Agribank tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V giai đoạn 2015 – 2020

PV.

Ngày 15/7/2020 tại Hà Nội, Agribank tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V giai đoạn 2015 – 2020 và Tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020.

Các cá nhân, tập thể Agribank vinh dự đón nhận Cờ thi đua với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
Các cá nhân, tập thể Agribank vinh dự đón nhận Cờ thi đua với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

Cùng với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước năm 2020, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Ngân hàng lần thứ VIII, Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V giai đoạn 2015 – 2020 và Tổng kết 10 năm phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020 được Agribank tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Agribank trong 5 năm 2015 – 2020 cũng như công tác nữ công 10 năm qua (2010- 2020); biểu dương, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào phụ nữ hai giỏi của cán bộ viên chức người lao động Agribank; hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn tiếp theo.

Tiếp tục ghi nhận và biểu dương đóng góp của đội ngũ cán bộ viên chức người lao động Agribank trong giai đoạn 2015 - 2020, Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V đã trao tặng nhiều danh hiệu cao quý của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Agribank cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu, bao gồm: 01 Huân chương Lao động hạng Nhất, 06 Huân chương Lao động hạng Nhì, 06 Huân chương Lao động hạng Ba cho 03 tập thể và 10 cá nhân trong hệ thống; tặng Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước cho 21 tập thể đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua ngành Ngân hàng năm 2019 và nhiều danh hiệu do Hội đồng Thành viên Agribank trao tặng…

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Ấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank khẳng định: Việc thực hiện tốt các phong trào thi đua trong những năm qua đã tạo nên một không khí thi đua sôi nổi, là động lực thúc đẩy toàn hệ thống tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu. Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm việc nhà, được khen tặng với nhiều danh hiệu của các cấp Bộ, Ngành. Đây thực sự là những “bông hoa”, tấm gương tiêu biểu để người lao động trong toàn hệ thống học tập và noi theo.

Giai đoạn 2015 - 2020 được Hội đồng Thành viên và Ban điều hành Agribank xác định có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, tạo nền tảng vững chắc và là tiền đề tiến tới cổ phần hóa. Hội đồng Thành viên, Ban điều hành Agribank đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, bám sát diễn biến thị trường, chỉ đạo toàn hệ thống chủ động, quyết liệt, linh hoạt triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, đưa hoạt động kinh doanh của Agribank tiếp tục tăng trưởng cao, an toàn.

Tính đến tháng 6/2020, tổng tài sản của Agribank đạt trên 1,46 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ và đầu tư đạt trên 1,33 triệu tỷ đồng, trong đó cho vay nền kinh tế đạt trên 1,135 triệu tỷ đồng. Vốn tín dụng Agribank chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ gần 2 triệu tỷ đồng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam và chiếm trên 50% thị phần dư nợ lĩnh vực này của toàn ngành ngân hàng.

Đạt được những kết quả trên, bên cạnh việc chủ động triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp kinh doanh đã đề ra, còn có sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan, bộ, ngành trung ương và địa phương; sự quan tâm, động viên, khuyến khích và ghi nhận kịp thời của Hội đồng Thành viên, Ban điều hành thông qua việc coi trọng và đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng.

Trong thời gian qua, nhiều phong trào thi đua đã được Agribank phát động sâu rộng trong toàn hệ thống và đạt được những kết quả tốt đẹp: phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ hàng năm; phong trào xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh hướng tới hội nhập; phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Thi đua “lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam”; thi đua “lập thành tích kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Agribank”; phong trào thi đua 2 giỏi: giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà; phong trào “giao dịch viên giỏi”… Ngoài các phong trào thi đua do ngành Ngân hàng, Trung ương phát động, tại các Chi nhánh thường xuyên phát động các phong trào thi đua thiết thực mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh.

Phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” do Công đoàn Agribank phát động trong nhiều năm qua đã thu hút đông đảo nữ cán bộ đoàn viên Công đoàn Agribank tham gia tích cực và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Sự phấn đấu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ nữ đã được các cấp ghi nhận, điều đó được thể hiện bằng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng chuyên môn.

Trong giai đoạn từ 2010 – 2018 có 187 cán bộ nữ được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 39 cán bộ nữ được tặng Huân chương lao động; 1.287 cán bộ nữ được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Bằng khen; 317 cán bộ nữ đạt chiến sỹ thi đua cấp ngành; 12.883 cán bộ nữ đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Khen thưởng Công đoàn từ năm (2010 – 2020) có 93 cán bộ nữ được tặng Bằng khen cấp Tổng Liên đoàn (trong đó có 04 cán bộ nữ được khen thưởng chuyên đề nữ công); 1.479 cán bộ nữ được tặng bằng khen Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (trong đó 138 cán bộ nữ được khen thưởng chuyên đề nữ công) và hàng ngàn cán bộ nữ Agribank được nhận các danh hiệu và hình thức thi đua khác.

Thông qua các phong trào thi đua đã tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ viên chức người lao động Agribank hăng say lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, qua đó xuất hiện nhiều tập thể cá nhân, điển hình tiên tiến đóng góp quan trọng vào thành tựu của Agribank.

Giai đoạn 2015 - 2020 toàn hệ thống có 53 tập thể và cá nhân được vinh dự đón nhận Huân chương của Nhà nước, 21 tập thể được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 75 tập thể và cá nhân được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 02 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc; 1878 tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, 396 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng; 103 tập thể được nhận cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước, 12391 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 325 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đào Minh Tú, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã đánh giá cao việc Agribank tổ chức Hội nghị trong thời điểm cả nước và ngành ngân hàng vừa căng mình chống dịch Covid-19 thành công, đã và đang tập trung quyết liệt, toàn tâm toàn lực khôi phục kinh tế đất nước sau dịch. Hội nghị được tổ chức góp phần tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn hệ thống Agribank hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, đồng chí Phó Thống đốc ghi nhận, biểu dương, nhiệt liệt chúc mừng và trân trọng cảm ơn những tấm gương xuất sắc, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, là những hạt nhân nòng cốt đóng góp tích cực cho những thành tựu đã đạt được của Agribank, góp phần tạo lập niềm tin của xã hội, nâng cao uy tín, vị thế của ngành Ngân hàng trong những năm qua. Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V là động lực truyền tải và lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống Agribank tinh thần tiên phong, trách nhiệm, nhiệt huyết của cán bộ nhân viên, người lao động Agribank.

Tiếp tục ghi nhận và biểu dương đóng góp của đội ngũ cán bộ viên chức người lao động Agribank trong giai đoạn 2015 - 2020, Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V đã trao tặng nhiều danh hiệu cao quý của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Agribank cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu, bao gồm: 01 Huân chương Lao động hạng Nhất, 06 Huân chương Lao động hạng Nhì, 06 Huân chương Lao động hạng Ba cho 03 tập thể và 10 cá nhân trong hệ thống; tặng Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước cho 21 tập thể đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua ngành Ngân hàng năm 2019 và nhiều danh hiệu do Hội đồng Thành viên Agribank trao tặng…