Agribank tự hào đồng hành cùng “trụ đỡ” của nền kinh tế đất nước

PV.

Hơn 30 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam luôn khẳng định vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế. Chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, với tín dụng “tam nông” luôn chiếm trên 70% trên tổng dư nợ, Agribank luôn ý thức trách nhiệm về sứ mệnh tự hào khi được đồng hành cùng “trụ đỡ” của nền kinh tế đất nước.

Nguồn vốn Agribank đầu tư phát triển "Tam nông" chiếm 50% thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam
Nguồn vốn Agribank đầu tư phát triển "Tam nông" chiếm 50% thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam

Gắn với sứ mệnh “tam nông” ngay từ những ngày đầu thành lập, Agribank luôn khẳng định vai trò tiên phong, chủ lực trong thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Vốn tín dụng Agribank chiếm gần 50% thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam (Dư nợ tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam hiện đạt gần 2 triệu tỷ đồng, chiếm 25% tổng dư nợ tín dụng nền kinh tế).

Với những đóng góp tích cực đối với sự nghiệp phát triển “tam nông”, Agribank được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý về thành tích xuất sắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân; Ngân hàng hỗ trợ đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu; Ngân hàng tốt nhất trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Đông Nam Á; Ngân hàng vì cộng đồng…

Khẳng định vị trí quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế quốc gia, đặc biệt là vai trò chủ đạo trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank tiên phong, chủ lực triển khai hiệu quả 07 chương trình tín dụng chính sác, 02 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Riêng cho vay xây dựng nông thôn mới, tín dụng Agribank phủ kín đến 100% số xã trên cả nước. 

Là ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước, Agribank tiên phong, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về điều hành lãi suất, thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ khách hàng, đưa tín dụng ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế đất nước.

Tuy là NHTM phải cạnh tranh huy động vốn theo cơ chế thị trường, nhưng nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là đối tượng được Agribank ưu tiên lãi suất cho vay thấp hơn các đối tượng khác từ 1-2%. Trung bình mỗi năm, Agribank vẫn dành hàng ngàn tỷ đồng để hỗ trợ cho vay lãi suất thấp đối với các đối tượng ưu tiên trong sản xuất nông nghiệp; Tài trợ xây dựng hàng trăm trường học, trạm y tế, hàng nghìn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo từ quỹ phúc lợi và đóng góp của cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn hệ thống. Chỉ tính riêng trong các năm 2016 - 2019, Agribank đã tích cực tham gia đóng góp vào chương trình an sinh xã hội, đóng góp vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới với số tiền gần 1.400 tỷ đồng.

Có thể khẳng định rằng, với vai trò trung gian tín dụng, Agribank đã có những đóng góp nhất định vào sự thành công của nông nghiệp Việt Nam, quá trình xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải quyết vấn đề việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, cải thiện đời sống của nhân dân ở khu vực nông thôn.

Để tạo thuận lợi, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn vay và sử dụng dịch vụ ngân hàng, Agribank không ngừng đơn giản hóa thủ tục cho vay, cải tiến mô hình, phương thức cho vay, kết hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai trên 63.000 tổ vay vốn với gần 1,4 triệu thành viên; Triển khai an toàn Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên tại trên 400 xã trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi đối với hộ gia đình, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận vốn vay và dịch vụ ngân hàng. Triển khai chương trình tín dụng tiêu dùng quy mô tối thiểu 5.000 tỷ đồng …

Agribank hiện đang triển khai Đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn, với mục tiêu gia tăng sự tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của các cá nhân, gia đình cũng như các dịch vụ thanh toán văn minh, hiện đại trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Với quyết tâm cùng ngành Ngân hàng và hệ thống chính trị ngày càng có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa đối với sự nghiệp phát triển “tam nông”, đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam tiếp tục có những bước đột phá phù hợp với xu thế phát triển của khu vực và thế giới, Agribank cam kết sẽ tiếp tục chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay nông nghiệp, nông thôn, đổi mới phương thức cho vay, cải tiến quy trình, đơn giản thủ tục cho vay, tiết kiệm chi phí cho vay để hỗ trợ khách hàng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội để đóng góp nhiều hơn nữa cho khu vực trọng yếu của nền kinh tế.

Với những đóng góp tích cực đối với sự nghiệp phát triển “tam nông”, Agribank được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý về thành tích xuất sắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân; Ngân hàng hỗ trợ đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu; Ngân hàng tốt nhất trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Đông Nam Á; Ngân hàng vì cộng đồng…