Trong lĩnh vực "tam nông", vốn tín dụng của Agribank chiếm gần 2 triệu tỷ đồng

PV.

Tính đến 30/6/2020, Agribank có tổng tài sản đạt trên 1,46 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ và đầu tư đạt trên 1,33 triệu tỷ đồng, trong đó cho vay nền kinh tế đạt trên 1,135 triệu tỷ đồng. Vốn tín dụng Agribank chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ gần 2 triệu tỷ đồng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam và chiếm trên 50% thị phần dư nợ lĩnh vực này của toàn ngành ngân hàng, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung.

Theo ông Tiết Văn Thành, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Agribank cho biết: Từ đầu năm đến nay, Agribank đã triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19. Cụ thể, đã thực hiện đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đối với khách hàng, ban hành và triển khai quy định nội bộ hướng dẫn Thông tư số 01/2020/TT-NHNN về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid 19.

Tính đến 30/6/2020, Agribank đã thực hiện cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN là 43.069 tỷ đồng, trong đó: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ: trên 35.000 tỷ đồng cho gần 9.000 khách hàng; miễn giảm lãi đến 8.000 tỷ đồng cho gần 1.000 khách hàng. Doanh số cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid: 20.560 tỷ đồng với trên 9.000 khách hàng, trong đó doanh số giải ngân chương trình 100.000 tỷ đồng đạt trên 14.000 tỷ đồng. Hạ lãi suất đối với các khoản vay hiện hữu là 45.085 tỷ đồng, trong đó hạ lãi suất đối với dư nợ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 là 10.370 tỷ đồng với gần 10.000 khách hàng.

Đồng thời, đẩy mạnh triển khai chương trình tín dụng ưu đãi 100.000 tỷ đồng với lãi suất giảm từ 0,5% - 2,5%/năm so với mức thông thường; thực hiện các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh theo Chỉ thị số 02/CT-NHNN; tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tín dụng năm 2020; tiếp tục triển khai chương trình tín dụng tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình để đáp ứng nhu cầu vay vốn hợp pháp của người dân, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen…

Theo đó, Agribank đã thực hiện cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN là 43.069 tỷ đồng, trong đó: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ: trên 35.000 tỷ đồng cho gần 9.000 khách hàng; miễn giảm lãi đến 8.000 tỷ đồng cho gần 1.000 khách hàng. Doanh số cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid: 20.560 tỷ đồng với trên 9.000 khách hàng, trong đó doanh số giải ngân chương trình 100.000 tỷ đồng đạt trên 14.000 tỷ đồng. Hạ lãi suất đối với các khoản vay hiện hữu là 45.085 tỷ đồng, trong đó hạ lãi suất đối với dư nợ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 là 10.370 tỷ đồng với gần 10.000 khách hàng.

Trong điều kiện khó khăn chung, thế giới đang tiếp tục phải đối mặt với dịch bệnh Covid-19, với quyết tâm cùng Chính phủ, ngành Ngân hàng và hệ thống chính trị thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong “trạng thái bình thường mới”, Agribank xác định những tháng cuối năm 2020 là giai đoạn “nước rút” quan trọng để thực hiện các mục tiêu kinh doanh của cả năm 2020.

Với những kết quả tích cực đạt được trong thời gian qua, trên cơ sở bám sát định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt cùng với sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng của toàn hệ thống, Agribank tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020, giữ vững vị thế ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, đóng góp lớn phục vụ sự nghiệp phát triển “tam nông”.