Ai được chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tận nhà?

PV.

Tại Công văn số 972/BHXH-TCKT về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã hướng dẫn những trường hợp được chi trả tận nhà.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, cơ quan bưu điện tổ chức chi trả tận nhà đối với 02 nhóm đối tượng:

Một là, đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 80 tuổi trở lên.

Hai là, người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại các cơ sở bưu điện; người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú. Người hưởng báo với cơ quan bưu điện để được chi trả tận nhà.

Theo đó, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo bưu điện các tỉnh tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, không để người hưởng tập trung đông. Thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm nhân lực, an toàn tiền mặt khi tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng.

BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan bưu điện rà soát danh sách người hưởng từ 80 tuổi trở lên; người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú có thông báo đến cơ quan bưu điện để tổ chức chi trả tại nhà.