Áp dụng chính sách miễn thuế cho phần thu nhập từ hoạt động hợp tác với trại giam

Việt Hoàng (T/h)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí cho rằng, Dự án nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Trong đó, thống nhất quy định về cơ chế ưu đãi đối với doanh nghiệp hợp tác với trại giam trong thời gian thực hiện thí điểm được áp dụng chính sách miễn thuế cho phần thu nhập từ hoạt động hợp tác với trại giam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Kết luận nội dung Dự án nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn và cơ quan thẩm tra trong quá trình chuẩn bị Hồ sơ dự án Nghị quyết, thẩm tra Nghị quyết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cho rằng, hồ sơ dự án Nghị quyết được chuẩn bị nghiêm túc và công phu. Theo đó, hồ sơ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình 1 kỳ họp tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, về phạm vi và đối tượng điều chỉnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với phạm vi, đối tượng điều chỉnh trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra. Theo đó, thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, trong đó phạm vi thí điểm là không quá 1/3 tổng số trại giam của Bộ Công an quản lý; thời gian thí điểm là 5 năm.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, với tính chất là một Nghị quyết thí điểm của Quốc hội, cho nên Nghị quyết cần ghi khái quát, ngắn gọn, có tính nguyên tắc và giao cho Chính phủ quy định chi tiết. Đồng thời, cũng lưu ý cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra phối hợp nghiên cứu bổ sung phạm vi về ngành nghề thực hiện thí điểm; phạm vi thí điểm ngành nghề giao cho Chính phủ lựa chọn các ngành nghề phù hợp.

Về nguyên tắc thực hiện thí điểm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với Tờ trình của Chính phủ và ý kiến thẩm tra về 4 nguyên tắc, trong đó thống nhất quy định về cơ chế ưu đãi đối với doanh nghiệp hợp tác với trại giam trong thời gian thực hiện thí điểm được áp dụng chính sách miễn thuế thu nhập cho phần thu nhập từ hoạt động hợp tác với trại giam.

Về các trường hợp phạm nhân không được đưa ra khu lao động hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với việc cần có quy định các trường hợp không được đưa phạm nhân ra lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan rà soát kỹ lưỡng các quy định này để bảo đảm phù hợp với quan điểm, mục tiêu xây dựng cơ chế thí điểm và thống nhất trong áp dụng chính sách hình sự.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp với các cơ quan có liên quan để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 3 theo quy trình 1 kỳ họp vào tháng 5/2022.

Phát biểu cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cơ bản đồng tình với Tờ trình của Chính phủ cũng như báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng hồ sơ dự án Nghị quyết được Chính phủ chuẩn bị nghiêm túc và kỹ lưỡng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý để bảo đảm thống nhất về nội dung và kỹ thuật soạn thảo văn bản theo quy định của pháp luật.

Trong đó, lưu ý cách thức sử dụng thuật ngữ trong quy định về chính sách miễn thuế thu nhập đối với doanh nghiệp hợp tác với trại giam; cơ chế ưu đãi đối với doanh nghiệp hợp tác với trại giam trong thời gian thực hiện thí điểm được áp dụng chính sách miễn thuế thu nhập cho phần thu nhập từ hoạt động hợp tác với trại giam...