Áp dụng gói thầu nào đối với nguồn kinh phí cứu trợ hàng năm?

PV.

Hàng năm, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Hoài Đức có tổ chức thực hiện việc cứu trợ. Đối với nguồn kinh phí này chỉ cần làm hồ sơ chỉ định thầu rút gọn có đúng không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:

Thực hiện điểm a, khoản 6 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày  29/3/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; trong đó:

 - Khoản 1 Điều 15 quy định các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu, trong đó tại điểm a quy định:

 “a) Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;”

- Khoản 2 Điều 15 quy định: “Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).”

- Khoản 1 Điều 16 quy định: “1. Các gói thầu quy định tại Điều 15 Thông tư này (trừ gói thầu quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2) áp dụng hình thức chỉ định thầu thông thường.”

 - Điều 17 quy định quy trình chỉ định thầu rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước và đối với gói thầu quy định tại Khoản 2 Điều 15;

 - Điều 18 quy định phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh;

- Điều 19 Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định:

“1. Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng yêu cầu tại khoản 1 Điều 18 có giá gói thầu từ trên 200 triệu đồng đến 2 tỷ đồng được thực hiện quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ”.

 2. Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng yêu cầu tại khoản 1 Điều 18 có giá gói thầu không quá 200 triệu đồng được thực hiện quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.”

Do nội dung câu hỏi của độc giả không nêu cụ thể việc thực hiện mua sắm gói tài sản, hàng hóa, dịch vụ cứu trợ (trợ giúp đột xuất) thuộc trường hợp nào, các điều kiện, giá trị gói thầu ... để làm cơ sở trả lời và tư vấn chính xác. Vì vậy, đề nghị Quý độc giả nghiên cứu các quy định về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC để thực hiện hoặc gửi câu hỏi nêu tình huống cụ thể trường hợp, các điều kiện, giá trị gói thầu...