Áp dụng thuế chống bán phá giá thế nào?


Trả lời ý kiến của Công ty CP Thép TVP về việc Công ty được tạm nộp thuế chống bán phá giá, thuế tự vệ đối với loại hình nhập sản xuất để xuất khẩu, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Giải đáp những vướng mắc trên, Bộ Tài chính cho biết:

Ngày 14/12/2016, Bộ Tài chính đã có Công văn số 17707/BTC-TCHQ hướng dẫn áp dụng thuế nhập khẩu bổ sung, theo đó, việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (về thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, miễn thuế, hoàn thuế…) trong các trường hợp liên quan như, hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất… được thực hiện như đối với thuế nhập khẩu theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ quy định trên, Công ty CP Thép TVP liên hệ với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.