Áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí hoạt động


Nhờ sự hỗ trợ từ Chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 22000, chi phí hoạt động đã được tiết giảm đáng kể, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nằm trong Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – QUACERT (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã triển khai Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000 tại một số doanh nghiệp và mang lại hiệu quả thiết thực.

Tiêu chuẩn quản lý ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Việc áp dụng và được chứng nhận theo ISO 22000 đối với một doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm đảm bảo đơn vị đó có hệ thống quản lý tốt về an toàn thực phẩm và có khả năng cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng cho thị trường và người tiêu dùng.

Một trong những doanh nghiệp điển hình trong triển khai ISO 22000 thời gian qua là Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại và Dịch vụ Bảo An. Công ty Bảo An là một doanh nghiệp hoạt động về sơ chế rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm và thủy hải sản; cung cấp thực phẩm cho bếp ăn.

Sau khi triển khai ISO 22000, hệ thống an toàn thực phẩm đã được Bảo An xây dựng và áp dụng giúp nhận diện và chuẩn hoá quá trình trong hệ thống giúp việc vận hành hệ thống được hiệu quả và thuận tiện hơn.

Theo đó, Bảo An đã tiết kiệm hàng trăm triệu đồng nhờ tiết giảm chi phí nhân sự, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các cuộc đánh giá, xem xét của lãnh đạo, tích hợp tinh gọn trong hoạt động doanh nghiệp.

Thời gian đánh giá nội bộ cũng được rút ngắn. Theo yêu cầu của tiêu chuẩn hoạt động đánh giá nội bộ phải được thực hiện định kỳ ít nhất 1 lần/ năm. Chính vì vậy, khi Công ty áp dụng hai hệ thống Ban ISO đã thực hiện hai lần đánh giá nội bộ toàn diện tại các phòng ban bộ phận trong công ty. Hoạt động đánh giá được các chuyên gia của công ty thực hiện 4 ngày/đợt đánh giá, như vậy một năm công ty mất 8 ngày cho hoạt động đánh giá nội bộ.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện ISO 22000, hoạt động tích hợp hoạt động đánh giá được tiến hành đánh giá đồng thời hai tiêu chuẩn nên số lượng ngày đánh giá giảm xuống còn 4 ngày, giảm được 1/2 so với khi chưa thực hiện hoạt động tích hợp.

Không chỉ tiết kiệm chi phí, thời gian, khối lượng công việc đối với nhân viên, người lao động cũng giảm đáng kể. Đối với cán bộ vận hành trực tiếp hệ thống thì việc ghi chép hồ sơ, sổ sách giảm rất nhiều; Hệ thống tài liệu cũng giảm đi 1/2 nên việc tìm hiệu hệ thống quy định cũng thực hiện một cách dễ dàng; Hệ thống tài liệu tích hợp được thiết kế một cách trình tự thống nhất… mà vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động.

Cũng triển khai thành công Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000, Công ty CP Thực phẩm 1/6 đã gặt hái hiệu quả thiết thực. Ban đầu, Công ty có tổng 20 người hoạt động tại hai ban ISO; mỗi cán bộ được Công ty trả thêm 1,5 triệu đồng/người/tháng, tương đương 360 triệu đồng mỗi năm. Sau khi thực hiện tích hợp hai ban ISO thành một, chi phí cho hoạt động này cũng giảm đi giảm đáng kể.

Cũng giống như Công ty Bảo An, việc áp dụng ISO 22000 còn giúp Công ty Thực phẩm 1/6 tiết kiệm được thời gian đánh giá nội bộ. Việc tích hợp ban ISO thành một đã rút ngắn thời gian đánh giá nội bộ xuống chỉ còn 4 ngày/đợt đánh giá (ít hơn so với trước là cần 8 ngày/ đợt đánh giá). Trước đây các cuộc họp để kiểm soát hai hệ thống thường được tổ chức, sau khi tích hợp, ban lãnh đạo sẽ được tiếp cận thông tin chỉ với một cuộc họp giao ban, rút ngắn đáng kể thời gian tổ chức.

Không chỉ tiết giảm chi phí và thời gian, ISO 22000 còn giúp doanh nghiệp thay đổi cả nhận thức của cán bộ công nhân viên. Cán bộ vận hành trực tiếp kiểm soát được công việc hiệu quả hơn, hệ thống tài liệu tích hợp được thiết kế lại theo một trình tự rõ ràng, đồng nhất các vấn đề liên quan.

Với những hiệu quả mà mô hình hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000 mang lại, các doanh nghiệp đều chủ trương tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống này để cải tiến liên tục và nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Tiêu chuẩn quản lý ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Việc áp dụng và được chứng nhận theo ISO 22000 đối với một doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm đảm bảo đơn vị đó có hệ thống quản lý tốt về an toàn thực phẩm và có khả năng cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng cho thị trường và người tiêu dùng.