Áp dụng tỷ giá nào khi phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ?

Theo chinhphu.vn

(Taichinh) - Trường hợp công ty xuất khẩu hàng hóa có phát sinh doanh thu bằng ngoại tệthì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản theo đúng quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hướng dẫnCông ty cổ phần bột giặt Net (Khu Công nghiệp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)về chính sách áp dụng tỷ giá khi xuất khẩu hàng hóa như sau:

Căn cứ khoản 4, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 27. Đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.

3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

- Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014”.

Căn cứ hướng dẫn trên, theo nội dung trình bày và nội dung hỏi của Công ty thì: Trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hóa có phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật, thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản theo đúng quy định tại khoản 4, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tỷ giá trên tờ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ chỉ được sử dụng để xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần.