Bãi bỏ 13 khoản lệ phí và 21 chỉ tiêu thu phí thú y

Theo baohaiquan.vn

Ngày 7-8, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 113/2015/TT-BTC bãi bỏ một số nội dung tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC về phí, lệ phí trong công tác thú y. Theo đó, bãi bỏ 14 khoản thu liên quan đến cấp giấy phép có thu lệ phí và 21 chỉ tiêu thu phí thú y.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cáckhoản lệ phí được bãi bỏ gồm: Cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh; Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển; Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm xuất tái nhập; giấy chứng nhận bệnh phẩm (không phụ thuộc số lượng, chủng loại); Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển qua bưu điện, hàng mang theo người (không phụ thuộc số lượng, chủng loại ); Cấp lại giấy chứng nhận kiểm dịch do khách hàng yêu cầu; Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật để bốc xếp; Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y; Cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm nghiệm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản; Cấp giấy phép thay đổi nội dung đơn hàng nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản;...

Các chỉ tiêu thu phí bị bãi bỏ gồm: Vệ sinh khử trùng, tiêu độc; Xử lý các chất phế thải động vật; Tạm giữ chó thả rông bị cơ quan thú y bắt (chưa tính tiền thức ăn); Kiểm tra việc đăng ký chó nuôi (hạn 1 năm) và nhiều khoản thu kiểm dịch sản phẩm động vật, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm khác có nguồn gốc động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, vệ sinh tiêu độc trong công tác kiểm dịch, dán tem kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật, đánh dấu gia súc.

Được biết, trong thời gian vừa qua, các khoản phí và lệ phí trong lĩnh vực thú y đã nhận được nhiều sự quan tâm của báo chí và cử tri cả nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các khoản phí và lệ phí quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC về phí, lệ phí trong công tác thú y, nhằm giảm thủ tục hành chính, tránh chồng chéo, không hợp lý.

Cuối tháng 5-2015, Bộ Tài chính đã đề nghị và nhận được bản đề xuất phương án sửa đổi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Tài chính thấy rằng: theo một số quy định chuyên ngành trong lĩnh vực thú y thì có một số hoạt động chuyên môn thực hiện lặp đi lặp lại ở nhiều khâu. Ví dụ: Vệ sinh, tiêu độc phương tiện vận chuyển; niêm phong phương tiện vận chuyển; cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật,…

Vì vậy, khi thực hiện lặp lại các công việc này ở các khâu khác nhau thì cũng đề xuất thu các khoản phí, lệ phí tương ứng dẫn đến có sự trùng lặp, cần phải sửa đổi để cải cách thủ tục hành chính.

Căn cứ trên cơ sở đề xuất trên, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 113 bãi bỏ một số nội dung tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC và có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 8-8-2015.

Hiện nay, Bộ Tài chính vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04 theo hướng bãi bỏ các khoản phí, lệ phí chồng chéo, bất hợp lý.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã xây dựng dự án Luật Phí và lệ phí. Luật này đã được Chính phủ trình ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII. Bộ Tài chính đang phối hợp với Ủy ban tài chính ngân sách Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII vào tháng 10 tới đây, bảo đảm công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính trong các ngành, lĩnh vực cung cấp các dịch vụ có thu phí, lệ phí.