Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc:

Bám sát dự toán chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả


Sáng ngày 22/4/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc với các thứ trưởng và lãnh đạo các tổng cục, cục, vụ chức năng thuộc Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý chi ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn và lãnh đạo các đơn vị: Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ Đầu tư, Vụ Tài chính quốc phòng an ninh đặc biệt, Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Văn phòng Bộ.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác liên quan đến chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và 4 tháng đầu năm 2021, kế hoạch công tác giai đoạn 2021-2025.

Các thứ trưởng Bộ Tài chính đã làm rõ thêm về công tác thực hiện Chiến lược nợ cộng 2021-2030; xây dựng kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm; bổ sung sửa đổi Nghị định số 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; các nội dung liên quan đến đàm phán ký kết các thỏa thuận, hiệp định vay; tình hình giải ngân vốn đầu tư công và vốn vay về cho vay lại; cơ cấu lại ngân sách; phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương; chi thường xuyên; bội chi ngân sách nhà nước; dự trữ nhà nước...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, ngân sách phụ thuộc vào việc phát triển kinh tế; tăng trưởng kinh tế cao, phát triển kinh tế tốt thì ngân sách bền vững. Do đó, các chính sách cần tập trung vào huy động tốt nguồn lực để tăng cường năng lực cho nền kinh tế, thu hút đầu tư.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Bộ trưởng yêu cầu công tác quản lý điều hành ngân sách nhà nước cần chủ động, bám sát dự toán chi, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội, mục tiêu quốc gia, đáp ứng các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Cơ cấu ngân sách đảm bảo Trung ương giữ vai trò chủ đạo, giảm chi thường xuyên một cách hợp lý, nâng chi đầu tư. Đảm bảo quản lý nợ công, đặc biệt là kiểm soát vấn đề vay về cho vay lại, những dự án sử dụng vốn vay phải hết sức thiết thực, phát huy hiệu quả.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Trong đó, Bộ trưởng đề nghị Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp tập trung vào hoàn thiện cơ chế về tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp; Vụ Ngân sách nhà nước tập trung xây dựng đề án phân cấp ngân sách, đặc biệt nêu bật tính chủ đạo của ngân sách Trung ương và tính chủ động của ngân sách địa phương.

Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại tập trung vào các giải pháp tái cơ cấu, quản lý hiệu quả nợ công, các nguồn vốn vay nước ngoài; theo dõi sát sao, kịp thời có kế hoạch trả nợ công kịp thời; chú ý cho vay lại phải thực sự phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế; nghiên cứu việc phát hành trái phiếu quốc tế, nghĩa vụ trả nợ đến hạn của Chính phủ, bố trí nguồn chi trả nợ gốc...

Vụ Đầu tư cần chủ động phối hợp trong phân bổ, giám sát đầu tư công đúng mục tiêu, quy định và có hiệu quả; đảm bảo hoàn thiện chính sách đầu tư công. Tổng cục Dự trữ Nhà nước tập trung hoàn thiện trình danh mục hàng dự trữ quốc gia; quy hoạch hệ thống kho tàng phù hợp với điều kiện thực tế...

Bộ trưởng đề nghị Kho bạc Nhà nước chú trọng thực hiện tốt công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ; công tác quyết toán ngân sách nhà nước và lập báo cáo tài chính; chú ý công tác giám sát, kiểm soát chi; chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Đồng thời, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hoàn thiện, hiện đại, an toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất.