Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 10 tháng năm 2014

Theo gso.gov.vn

Trong tháng 10, do giá xăng giảm liên tục và giá của các nhóm hàng hóa và dịch vụ khác ổn định, cùng với việc hàng hoá tiêu dùng thiết yếu tiếp tục được bình ổn, các doanh nghiệp bán lẻ duy trì nhiều hình thức khuyến mãi nên sức mua phần nào được cải thiện so với tháng trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Mười đạt 251,2 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 190,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo nhóm ngành hàng hóa bán lẻ, hàng may mặc tăng 2,8%; nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 1,6%; đồ dùng dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 1,3%; vật phẩm văn hóa giáo dục giảm 1,2%; hàng hóa khác tăng 5,1%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch tháng Mười ước tính đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, tăng 0,2% so tháng trước và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2013, bao gồm: Dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 29,5 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 0,5% và tăng 0,1%; dịch vụ lữ hành đạt 2,4 nghìn tỷ đồng, giảm 2,8% do yếu tố mùa vụ và tăng 6,9%. So với tháng trước, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tháng Mười của Hà Nội tăng 2,2%; thành phố Hồ Chí Minh giảm 0,6%.

Tính chung 10 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước đạt 2399,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2013, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,4%, cao hơn mức tăng 5,5% của cùng kỳ năm 2013.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng của khu vực kinh tế Nhà nước đạt 243,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng số và tăng 9,4%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 2075,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 86,5%, tăng 11%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 80,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,4%, tăng 20%.

Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng, kinh doanh bán lẻ hàng hóa đạt 1808,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,4% tổng số và tăng 11%; dịch vụ lưu trú ăn uống đạt 289,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,1% và tăng 10,8%; dịch vụ khác đạt 276,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,5% và tăng 11,8%; du lịch lữ hành đạt 24,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 1% và tăng 16,6%.