Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 7 tháng năm 2015

Theo gso.gov.vn

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Bảy ước tính đạt 271,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế Nhà nước đạt 30,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% và tăng 19,1%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 231,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% và tăng 11,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 9,2 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% và tăng 20,6%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa trong tháng đạt 204,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nhóm hàng may mặc tăng 2,5% và tăng 12,6%; lương thực, thực phẩm tăng 1,2% và tăng 13,4%; phương tiện đi lại tăng 1,8% và tăng 11,5%; xăng dầu các loại tăng 0,7% và tăng 5,1%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 0,7% và tăng 13,3%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng Bảy đạt gần 34 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành trong tháng đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu du lịch lữ hành của Hà Nội tăng 5,3%; Thừa Thiên - Huế tăng 1,7%; Quảng Nam tăng 15,5%; Bình Thuận tăng 24,4%; thành phố Hồ Chí Minh giảm 6,5%; Đà Nẵng giảm 5,1%; Long An giảm 5,1%. Doanh thu dịch vụ khác trong tháng ước tính đạt 30,2 nghìn tỷ đồng, giảm 1,6% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1845,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2014 (loại trừ yếu tố giá tăng 8,3%). Trong đó, khu vực kinh tế Nhà nước đạt 205,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng số, tăng 14,1%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 1579,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 85,6%, tăng 9,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 61,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,3%, tăng 7,8%.

Xét theo ngành kinh doanh thì bán lẻ hàng hóa 7 tháng đạt 1400,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,9% tổng mức và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước; dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 215,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,7% và tăng 7,2%; dịch vụ khác đạt 212,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,5% và tăng 9,8%; du lịch lữ hành đạt 16,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% và giảm 5,1%.