Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng đầu năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê

Hoạt động thương mại dịch vụ trong tháng đã trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng có xu hướng giảm so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Hai ước tính đạt 309,3 nghìn tỷ đồng, giảm 6,5% so với tháng trước và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 234,1 nghìn tỷ đồng, giảm 7,6% và tăng 8%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 37,7 nghìn tỷ đồng, giảm 1% và tăng 3,1%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, giảm 10,5% và giảm 0,6%; doanh thu dịch vụ khác đạt 34,9 nghìn tỷ đồng, giảm 4,1% và tăng 6,4%.

Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 640 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,6% (thấp hơn mức tăng 7,6% của cùng kỳ năm 2016).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 2 tháng đầu năm ước tính đạt 487,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,2% tổng mức và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành hàng lương thực, thực phẩm tăng 10%; may mặc tăng 9,6%; phương tiện đi lại tăng 9,4%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 7,7%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 5,1%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 2 tháng đầu năm ước tính đạt 75,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng mức và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số địa phương có doanh thu tăng: Thanh Hóa tăng 13,3%; Bình Thuận tăng 12%; Hải Phòng tăng 7,4%; Quảng Ninh tăng 7,1%; Đồng Tháp tăng 5,9%. Riêng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống của hai thành phố lớn giảm, trong đó Hà Nội giảm 4,1%; thành phố Hồ Chí Minh giảm 3,2%.

Doanh thu du lịch lữ hành 2 tháng đầu năm ước tính đạt 5,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,8% tổng mức và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số địa phương có doanh thu tăng khá: Cần Thơ tăng 26,2%; Quảng Ninh tăng 16,2%; Đồng Nai tăng 9,3%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 5,9%. Một số địa phương doanh thu giảm nhiều: Quảng Trị giảm 36,6%; Lào Cai giảm 29,6%; Phú Yên giảm 29,4%; Quảng Bình giảm 15,2%; Lai Châu giảm 8%.

Doanh thu dịch vụ khác 2 tháng ước tính đạt 71,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,2% tổng mức và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2016. Một số địa phương có doanh thu tăng: Cần Thơ tăng 21,7%; Lâm Đồng tăng 14%; Nghệ An tăng 11,3%; Quảng Trị tăng 9,3%; Hà Nội tăng 6,1%; Thái Nguyên tăng 5,3%; Nam Định tăng 4,2%; Phú Yên tăng 2,3%.