Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm 2016

Theo gso.gov.vn

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Tư ước tính đạt 279,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 214,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 30 nghìn tỷ đồng, tăng 6%; doanh thu hoạt động du lịch lữ hành đạt 2,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3%; doanh thu dịch vụ khác đạt 33 nghìn tỷ đồng, tăng 6,9%.

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1138,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,5%, thấp hơn mức tăng 8,3% của cùng kỳ năm 2015. Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu năm đạt 870,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,4% tổng mức và tăng 9%, trong đó một số ngành hàng tăng khá: Lương thực, thực phẩm tăng 13%; hàng may mặc tăng 10,6%; phương tiện đi lại tăng 10,1%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 9,2%; riêng vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 1,3%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 4 tháng đầu năm ước tính đạt 127,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,2% tổng mức và tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của một số địa phương tăng khá: Thanh Hóa tăng 15,1%; Ninh Bình tăng 10,3%; Hà Tĩnh tăng 9%; Hà Nội tăng 8,8%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 7,8%.

Doanh thu du lịch lữ hành 4 tháng đầu năm ước tính đạt 9,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,8% tổng mức và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 3,5%), trong đó doanh thu du lịch lữ hành của Lâm Đồng tăng 16,5%; Cần Thơ tăng 12%; Hà Nội tăng 8,1%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,5%. Doanh thu dịch vụ khác 4 tháng đầu năm đạt 131,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng mức và tăng 8,6%.