Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Năm ước tính đạt 323,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 242,9 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4% và tăng 11,2%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 38,9 nghìn tỷ đồng, giảm 2,8% và tăng 16,6%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% và tăng4,8%; doanh thu dịch vụ khác đạt 38,9 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% và tăng 10,1%.

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1.600,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,4% (cùng kỳ năm 2016 tăng 7,9%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 5 tháng đầu năm ước tính đạt 1.203,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,2% tổng mức và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành hàng lương thực, thực phẩm tăng 11,1%; may mặc tăng 8,6%; phương tiện đi lại tăng 8,5%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 8,4%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 6,3%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đầu năm ước tính đạt 196,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng mức và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do lượng khách quốc tế và khách du lịch trong nước tăng khá và hoạt động ăn uống ngoài gia đình không còn chịu ảnh hưởng từ sự cố ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung năm 2016. 

Một số địa phương có doanh thu tăng khá cao: Thanh Hóa tăng 21,4%; Bình Dương tăng 20,7%; Bình Định tăng 20,1%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 9,4%; Hà Nội tăng 9,2%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 3,2%.

Doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng ước tính đạt 13 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,8% tổng mức và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó biến động doanh thu của một số địa phương như sau: Thanh Hóa tăng 24,4%; Khánh Hòa tăng 21,3%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 3,1%; Hà Nội tăng 2,5%; Phú Yên giảm 27,8%; Lào Cai giảm 24%; An Giang giảm 18,9%.

Doanh thu dịch vụ khác 5 tháng đầu năm ước tính đạt 188,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng mức và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó một số địa phương tăng khá: Thanh Hóa tăng 18%; Đà Nẵng tăng 13%; Quảng Trị tăng 10,7%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 9,4%; Hà Nội tăng 6,9%.