Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đầu năm 2018

Theo gso.gov.vn

Hoạt động thương mại dịch vụ 7 tháng năm nay tiếp tục xu hướng tăng khá, sức mua tiêu dùng tăng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Bảy ước tính đạt 371,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 277,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% và tăng 14%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 45,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% và tăng 6,4%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% và tăng 9,2%; doanh thu dịch vụ khác đạt 45 nghìn tỷ đồng, tăng 1% và tăng 17,4%.

 Tính chung 7 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 2.493,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,4% (cùng kỳ năm 2017 tăng 7,98%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 7 tháng năm nay ước tính đạt 1.875 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,2% tổng mức và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, ngành hàng lương thực, thực phẩm tăng 12,6%; may mặc tăng 12,4%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 12,3%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 10,3%; phương tiện đi lại tăng 10,4%. Một số địa phương có mức tăng khá: Thái Nguyên tăng 13,3%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 12,8%; Thanh Hóa tăng 12,8%; Lâm Đồng tăng 12,7%; Bình Định 12,4%; Bắc Giang tăng 12,3%; Hà Nội tăng 12,2%; Nam Định tăng 12,2%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 7 tháng ước tính đạt 306,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng mức và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Lâm Đồng tăng 13,3%; Bình Định tăng 13,3%; Phú Yên tăng 12,9%; Quảng Bình tăng 11%; Lào Cai tăng 10,8%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 9,5%; Hà Nội tăng 6,4%.

Doanh thu du lịch lữ hành 7 tháng năm nay ước tính đạt 23,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có mức tăng khá: Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 27,1%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 21,9%; Quảng Nam tăng 16,3%; Quảng Ninh tăng 15,9%; Hà Nội tăng 12,6%.

Doanh thu dịch vụ khác 7 tháng ước tính đạt 288,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng mức và tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó doanh thu của Bình Thuận tăng 13,3%; Khánh Hòa tăng 12,3%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 10,2%; Đà Nẵng tăng 10%; Hà Nội tăng 5,8%.