Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng đầu năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Tám ước tính đạt 330 nghìn tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 249 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% và tăng 12%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 39 nghìn tỷ đồng, giảm 6,8% và tăng 8,4%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,2 nghìn tỷ đồng, giảm 4% và tăng 18,9%; doanh thu dịch vụ khác đạt 38,7 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% và tăng 12,6%.

Tính chung 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.580,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,9% (cao hơn mức tăng 8,5% của cùng kỳ năm 2016).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm nay ước tính đạt 1.935,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 75% tổng mức và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,6%; may mặc tăng 13,9%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 11,6%; phương tiện đi lại tăng 7,6%; vật phẩm văn hoá, giáo dục giảm 2,9%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng ước tính đạt 318 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng mức và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước (cao hơn mức tăng 8,9% của cùng kỳ năm 2016), trong đó một số địa phương có doanh thu tăng khá: Bình Định tăng 20,2%; Thanh Hóa tăng 17,9%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 12,2%; Hà Nội tăng 10,2%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,5%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tăng khá do lượng khách quốc tế và du lịch trong nước 8 tháng năm nay tăng mạnh và hoạt động ăn uống ngoài gia đình không còn bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung năm 2016.

Doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng ước tính đạt 23,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của Bắc Giang tăng 25,1%; Khánh Hòa tăng 22,9%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 12,2%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 12%; Hà Nội tăng 5,4%; Đà Nẵng giảm 1,7%; Hậu Giang giảm 4,4%; Sóc Trăng giảm 5,8%; Bình Phước giảm 21%; Lào Cai giảm 23,1%.

Doanh thu dịch vụ khác 8 tháng năm nay ước tính đạt 303,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng mức và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của Thanh Hóa tăng 18,6%; Lâm Đồng tăng 16,3%; Quảng Ngãi tăng 15,7%; Tuyên Quang tăng 14,7%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 8,5%; Hà Nội tăng 5,7%.