Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng đầu năm 2018

Theo gso.gov.vn

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Tám ước tính đạt 370 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 277,2 nghìn tỷ đồng, tăng 1% và tăng 12,9%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 45,1 nghìn tỷ đồng, giảm 1,9% và tăng 8,6%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,6 nghìn tỷ đồng, giảm 1,6% và tăng 12,2%; doanh thu dịch vụ khác đạt 44,1 nghìn tỷ đồng, giảm 0,3% và tăng 14,7%.

Tính chung 8 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tínhđạt 2.860,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,53% (cùng kỳ năm 2017 tăng 8,36%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm nay ước tính đạt 2.149,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,2% tổng mức và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, ngành hàng lương thực, thực phẩm tăng 12,8%; may mặc tăng 12,3%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 11,6%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 10,8%; phương tiện đi lại tăng 10,7%. 

Một số địa phương có mức tăng khá: Thái Nguyên tăng 13,1%; Thanh Hóa tăng 12,8%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 12,7%; Bình Định và Bắc Giang cùng tăng 12,5%; Hà Nội tăng 11,9%; Vĩnh Phúc tăng 11,8%; Hải Dương tăng 11,7%; Nam Định tăng 11,6%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng ước tính đạt 352 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng mức và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Bình Dương tăng 14,1%; Bình Định tăng 12,1%; Tiền Giang tăng 12%; Khánh Hòa tăng 11,7%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 11,2%; Nghệ An tăng 10,6%; 
Hà Nội tăng 4,1%.

Doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng năm nay ước tính đạt 26,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có mức tăng khá: Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 24,2%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 22,4%; Lào Cai tăng 19,3%; Quảng Ninh tăng 17,2%; Hà Nội tăng 11,2%.

Doanh thu dịch vụ khác 8 tháng ước tính đạt 332,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng mức và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó doanh thu của Bình Định tăng 13,3%; Thanh Hóa tăng 12,9%; Đà Nẵng tăng 11,8%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 11,4%; Hà Nội tăng 5,1%.