Báo cáo tình hình kinh tế - tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Theo nfsc.gov.vn

Báo cáo tình hình kinh tế - tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia cho biết, kinh tế toàn cầu được World bank dự báo duy trì tăng trưởng tích cực trong năm 2018 (ước đạt 3,1%), nhưng sẽ bắt đầu giảm từ năm 2019 (giảm 0,1 điểm%); Tăng trưởng GDP Quý II của Việt Nam đạt mức khá 6,79% so với cùng kỳ nhờ sự bứt phá của khu vực chế biến, chế tạo.
Đây là những thông tin chính trong Báo cáo tình hình kinh tế tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018 của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia.