Bảo đảm an sinh xã hội: Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm

Theo daibieunhandan.vn

Công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm luôn được Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành nhiều năm qua. Thời gian tới, nhiệm vụ này sẽ được BHXH triển khai quyết liệt hơn nữa, bởi đây là cơ sở để ngành đạt các mục tiêu Nghị quyết số 21 NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Nhiều giải pháp phát triển đối tượng

Theo BHXH Việt Nam, ngay từ quý IV/2016, cơ quan này đã chủ động triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về phát triển bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình, với những nội dung như: Đẩy mạnh tuyên truyền nhưng có kế hoạch, lựa chọn theo nhóm đối tượng để xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp; mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT. 

BHXH Việt Nam còn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên tổ chức các hội nghị hoặc làm việc trực tiếp với lãnh đạo HĐND, UBND, các sở, ngành của các địa phương có tỷ lệ tham gia BHYT thấp để bàn về giải pháp phát triển đối tượng.

Đặc biệt, BHXH các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu và đề xuất các giải pháp cụ thể theo từng nhóm đối tượng để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, thành phố thông qua chỉ tiêu thực hiện BHYT trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn 2016 - 2020 đối với địa bàn cấp huyện, trong đó chú trọng phát triển BHYT hộ gia đình.

Bên cạnh đó, chỉ đạo BHXH tỉnh phối hợp với sở, ngành tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho UBND cấp huyện; BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với đơn vị trốn đóng.

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn, để kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có nhiều cố gắng, có nhiều sáng kiến, giải pháp để khắc phục những tồn tại, BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua trong thời gian từ tháng 4/2017 đến 12/2017 với chủ đề: Tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ bảo hiểm.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT

Trong quý I/2017, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai hệ thống thông tin Giám định BHYT. Từ đầu năm đến nay, hệ thống đã tiếp nhận 27,3 triệu hồ sơ đề nghị thanh toán BHYT với số tiền 14.000 tỷ đồng từ 12.072/12.490 cơ sở khám chữa bệnh đạt tỷ lệ liên thông dữ liệu 97%.
Tuy nhiên, nếu thống kê kết nối theo ngày thì tỉ lệ cơ sở kết nối toàn quốc đạt thấp, chỉ đạt khoảng 60% số cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu trong ngày. Hiện tại, hầu hết cơ sở khám chữa bệnh chưa thực hiện việc cập nhật dữ liệu khi bệnh nhân xuất viện, trong gần 3 tháng qua tỉ lệ gửi dữ liệu trong ngày ra viện đạt thấp, khoảng 40%.
Do chưa gửi dữ liệu ngay trong ngày ra viện nên chưa thực hiện được việc quản lý thông tuyến khám chữa bệnh thông qua hệ thống thông tin giám định BHYT, gây khó khăn trong việc kiểm soát lạm dụng BHYT khám nhiều lần và chỉ định trùng lặp giữa các lần khám bệnh của cùng một cơ sở y tế và giữa các cơ sở y tế.

Theo ông Phạm Lương Sơn, trong thời gian tới BHXH Việt Nam sẽ tập trung chỉ đạo BHXH các địa phương đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng; giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, người tham gia BHYT; thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó, tập trung xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017 của Chính phủ; phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); sửa đổi, thay thế quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT phù hợp với quy định mới.

Đồng thời BHXH Việt Nam sẽ triển khai xây dựng đề án “Đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh đến khả năng cân đối Quỹ BHYT”, đề án “Xây dựng mô hình tổ chức BHXH, BHYT, BHTN ở Việt Nam”.