Bảo hiểm Bảo Việt hợp tác triển khai Bảo hiểm nông nghiệp

PV.

Ngày 13/2/2017, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) và Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine (BVTM) đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai Bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam.

Ông Đỗ Trường Minh - Q. Tổng Giám đốc TCT Bảo hiểm Bảo Việt và Ông Hideki Mishima - Tổng Giám đốc Công ty BaoViet Tokio Marine ký kết thỏa thuận hợp tác bảo hiểm nông nghiệp. Nguồn: baoviet.com.vn
Ông Đỗ Trường Minh - Q. Tổng Giám đốc TCT Bảo hiểm Bảo Việt và Ông Hideki Mishima - Tổng Giám đốc Công ty BaoViet Tokio Marine ký kết thỏa thuận hợp tác bảo hiểm nông nghiệp. Nguồn: baoviet.com.vn

Đây là một sự kiện trong chuỗi các hoạt động mở rộng hợp tác đối tác được Bảo hiểm Bảo Việt xúc tiến mạnh mẽ trong thời gian qua. Với tiềm lực lâu đời, cùng bề dày kinh nghiệm trên 50 năm trong lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp dẫn dắt thị trường trong nhiều năm qua.

Không những thế, Bảo hiểm Bảo Việt luôn chủ động tiên phong trong việc mở rộng mạng lưới hoạt động, tăng cường quan hệ với các đối tác chiến lược được cân nhắc kỹ càng nhất, nhằm mang lại quyết lợi tốt nhất cho khách hàng.

Trong khuôn khổ đó, thỏa thuận giữa Bảo hiểm Bảo Việt và BaoViet Tokio Marine sẽ hướng dẫn triển khai Bảo hiểm nông nghiệp từ các khâu khảo sát, thiết kế sản phẩm, quản lý kênh phân phối, giám định và giải quyết bồi thường. 

Thỏa thuận hợp tác được xây dựng nhằm phát huy tối đa lợi thế kinh nghiệm của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt tại Việt Nam và kinh nghiệm của Tập đoàn Tokio Marine trên thế giới nhằm triển khai Bảo hiểm nông nghiệp mang tính phát triển bền vững lâu dài, hướng tới lợi ích chung của đôi bên và người nông dân Việt Nam, qua đó chung tay góp sức tạo ra sự ổn định cho sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam.

Việt Nam là một nước có sản lượng sản xuất hàng hóa nông nghiệp lớn trên thế giới. Bảo hiểm nông nghiệp, với mục đích đảm bảo sự ổn định cho sản xuất nông nghiệp, là lĩnh vực gần đây được nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Trải qua nhiều giai đoạn triển khai thí điểm, gần đây nhất là quyết định 315/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên Bảo hiểm nông nghiệp vẫn chưa phổ biến tại Việt Nam và tỷ lệ tham gia bảo hiểm vẫn còn ở mức thấp. 

Bảo hiểm Bảo Việt, với vai trò là một trong ba đơn vị  được lựa chọn giao triển khai thí điểm Bảo hiểm nông nghiệp theo quyết đinh của Thủ tướng Chính phủ, mong muốn chủ động hợp tác với các đối tác bảo hiểm nước ngoài chuyên nghiệp như BaoViet Tokio Marine để khai thác một cách bài bản lĩnh vực bảo hiểm còn khá khiêm tốn so với tiềm năng này và mang đến sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp có chất lượng nhất, mang lợi lợi ích thiết thực cho khách hàng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của nước nhà.