Bảo hiểm y tế giúp nhiều người vượt qua khó khăn khi không may bị ốm đau

Lê Hà

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước nhằm chăm sóc sức khỏe nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan bảo hiểm xã hội tổ chức thực hiện không vì mục đích lợi nhuận. Người dân tham gia BHYT là hình thức “đóng góp khi lành, để dành khi ốm”. BHYT đã giúp nhiều người vượt qua những khó khăn về kinh tế khi không may bị ốm đau bệnh tật.

Người dân tham gia BHYT là hình thức “đóng góp khi lành, để dành khi ốm”.
Người dân tham gia BHYT là hình thức “đóng góp khi lành, để dành khi ốm”.

Chính sách BHYT góp phần thực hiện công bằng xã hội

Tham gia BHYT mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may đau ốm đau, bệnh tật. Người tham gia được Quỹ BHYT thanh toán số tiền khám chữa bệnh không giới hạn theo phạm vi, mức hưởng, có thể lên tới hàng tỷ đồng/năm.

BHYT còn mang ý nghĩa nhân đạo cộng đồng sâu sắc, vì khi mọi người cùng nhau tham gia, người khỏe sẽ hỗ trợ cho những người chẳng may bị ốm đau bệnh tật. Chính sách này góp phần quan trọng thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

BHYT hộ gia đình là hình thức tham gia đối với người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú hoặc những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú. Với tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHYT hộ gia đình, người dân khi tham gia sẽ được hưởng nhiều lợi ích.

Cụ thể, người tham gia BHYT sẽ được cấp thẻ BHYT để chăm sóc sức khỏe khi ốm đau, bệnh tật, giúp bản thân và gia đình giảm gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh khi ốm đau, tai nạn và góp phần chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia.

Người tham gia BHYT được Quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi, mức hưởng; được chi trả các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế theo danh mục do Bộ Y tế ban hành.

Bên cạnh đó, người tham gia BHYT còn được giảm trừ một phần mức đóng cho các thành viên khi tham gia BHYT theo hộ gia đình; được khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên toàn quốc theo quy định; được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu của mỗi quý.

Ngoài ra, người tham gia BHYT giúp bản thân và gia đình giảm gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh khi ốm đau, tai nạn; góp phần chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia.

Từ ngày 1/7/2023, thay đổi mức đóng và tăng quyền lợi hưởng BHYT

Theo quy định, mức đóng BHYT hộ gia đình đang được quy định bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành. Từ ngày 1/7/2023, khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP, mức đóng BHYT hộ gia đình cũng sẽ tăng theo.

Theo đó, từ ngày 1/7/2023, khi tham gia BHYT hộ gia đình, người tham gia sẽ được Nhà nước giảm một phần mức đóng cho các thành viên cùng tham gia trong năm tài chính.

Cụ thể, người thứ nhất đóng = Mức lương cơ sở x 4,5% = 972.000 đồng/năm (mức cũ 804.600 đồng/năm). Người thứ 2 đóng 70% mức đóng của người thứ nhất = 680.400 đồng/năm (mức cũ 563.220 đồng/năm). Người thứ 3 đóng 60% mức đóng của người thứ nhất = 583.200 đồng/năm. Người thứ 4 đóng 50% mức đóng của người thứ nhất = 486.000 đồng/năm. Từ người thứ 5 trở đi đóng 40% mức đóng của người thứ nhất = 388.800 đồng/năm.

Người tham gia BHYT hộ gia đình được chi trả chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định, được lựa chọn đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần.

Về mức hưởng, đối với các trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến (khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ, chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT theo đúng quy định) sẽ được Quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng.

Cụ thể, người có thẻ bảo hiểm y tế được thanh toán 100% tổng chi phí khám chữa bệnh trong các trường hợp: Khi đi khám chữa bệnh tại tuyến xã; nếu chi phí khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở; khi có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến.

Đối với trường hợp khám chữa bệnh BHYT không đúng tuyến, trường hợp không có giấy chuyển tuyến, mà xuất trình đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh BHYT, được Quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi, mức hưởng và tỷ lệ hưởng theo quy định.

Trong đó, chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh với khám bệnh ngoại trú tại bệnh viện tuyến huyện, nội trú bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh và chi trả 40% chi phí khám chữa bệnh với trường hợp nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương.

Để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội khuyến cáo người tham gia BHYT hộ gia đình lưu ý, đối với người tham gia lần đầu hoặc không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT.

Khi đi khám chữa bệnh BHYT cần xuất trình thẻ BHYT hoặc hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID và giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc căn cước công dân gắn chíp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng khuyến cáo người dân sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác trong khám chữa bệnh. Việc gia hạn thẻ có thể thực hiện tại tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, BHYT/trụ sở cơ quan bảo hiểm xã hội/trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

Người dân tham gia BHYT là hình thức “đóng góp khi lành, để dành khi ốm”. Vì vậy, mọi người dân nên tích cực tham gia BHYT để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, đồng thời cũng là cách để được chia sẻ trách nhiệm của bản thân với cộng đồng và xã hội.