VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
7 tháng, doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng cao mức nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

7 tháng, doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng cao mức nào?

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm tính đến hết tháng 7/2022 ước đạt 136.951 tỷ đồng, tăng 15,24% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 38.484 tỷ đồng, tăng 13,6%; còn lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 98.467 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Xử lý hành vi trục lợi bảo hiểm cần một chế tài thống nhất, đủ mạnh

MB Ageas Life năm thứ 3 liên tiếp lọt Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Uy tín Việt Nam

Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục dẫn đầu Top 10 “Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín 2022”

Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo 8 văn bản quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm

Thông tin chi tiết về thị trường bảo hiểm Việt Nam đến hết tháng 7/2022, Bộ Tài chính cho biết, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 764.978 tỷ đồng, tăng 21,35% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 110.601 tỷ đồng và doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 654.377 tỷ đồng.

Về đầu tư trở lại nền kinh tế, đến hết tháng 7/2022, các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 643.443 tỷ đồng, tăng 23,17%, trong đó: doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 65.997 tỷ đồng; doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 577.446 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 7/2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 136.951 tỷ đồng, tăng 15,24% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 38.484 tỷ đồng, tăng 13,6%; còn lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 98.467 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Các doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 31.803 tỷ đồng, tăng 11,05%, trong đó doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 10.684 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 21.119 tỷ đồng.

Những con số "biết nói" trên cho thấy, thị trường bảo hiểm Việt Nam có dư địa phát triển tốt và kỳ vọng sẽ "tạo sóng" trên thị trường trong thời gian tới. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM