VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
8 tháng đầu năm, số thu Bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt 60,34% so với kế hoạch

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

8 tháng đầu năm, số thu Bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt 60,34% so với kế hoạch

Trong 8 tháng đầu năm 2020, cả nước đã có 15,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), 86,42 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt tỷ lệ bao phủ 89,2% dân số. Tổng số thu BHXH 8 tháng đầu năm 2020 đạt 60,34% so với kế hoạch.

Truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội: Đúng và trúng nhóm chủ thể tiềm năng

"Căng mình" giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội

9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Bảo hiểm xã hội trong những tháng cuối năm 2020

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Số liệu báo cáo 8 tháng đầu năm 2020 của BHXH Việt Nam cho thấy, cả nước đã có 15,3 triệu người tham gia BHXH, đạt 31,2% lực lượng lao động trong độ tuổi; 12,81 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đạt tỷ lệ khoảng 26% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; 86,42 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 89,2% dân số. Tổng số thu 8 tháng đầu năm 2020 đạt 60,34% so với kế hoạch.

Ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, điểm sáng trong hoạt động thời gian qua của BHXH Việt Nam chính là công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trong đó đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.

BHXH Việt Nam đã từng bước thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động khám chữa bệnh để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT; kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH các cấp; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành; mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước hiện đại hoá hệ thống quản lý BHXH, BHYT.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dẫn đến tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của một số đơn vị sử dụng lao động vẫn còn phổ biến; tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHTN vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, đơn vị.

Nhiều đơn vị, doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động, người lao động không có việc làm phải nghỉ việc…, dẫn đến số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN giảm; số thu BHXH, BHYT, BHTN giảm; số nợ BHXH, BHYT, BHTN tăng lên. Tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của một số đơn vị sử dụng lao động vẫn còn phổ biến; tỷ lệ nợ đọng còn cao. Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHTN vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, đơn vị.

Trước tồn tại này, trong nhứng tháng cuối năm, BHXH Việt Nam sẽ quyết liệt triển khai công tác quản lý chặt chẽ, góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2020.

Cụ thể, toàn Ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết của Đảng, Chính phủ trong lĩnh vực BHXH, BHYT; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục rà soát dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp để khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; triển khai kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam tiếp tục xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản điều hành nhằm đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020; đổi mới toàn diện nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc BHXH tỉnh, thành phố trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, dự toán thu, chi, phát triển đối tượng BHXH, BHYT,BHTN năm 2020 được giao; chủ động thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với doanh nghiệp nợ từ 3 tháng trở lên, đơn vị chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ cho người lao động. Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BHTN; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được Chính phủ giao năm 2020...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM