VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính yêu cầu không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm bệnh dịch Covid-19

Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan dịch Covid-19.

Bộ Tài chính yêu cầu không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm bệnh dịch Covid-19

Bộ Tài chính ban hành Công văn số 3786/BTC-QLBH ngày 31/3/2020 gửi các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ về việc liên quan đến bảo hiểm đối với dịch bệnh Covid-19. Công văn có hiệu lực ngay tại thời điểm ký.

Trước "lệnh" dừng, thị trường bảo hiểm liên quan dịch Covid-19 cực sôi động

Đồng loạt thanh tra bảo hiểm xã hội trên phạm vi cả nước

PTI tặng 20% phí bảo hiểm cho các doanh nghiệp bị tác động bởi COVID-19

Tranh thủ mùa dịch, bảo hiểm đẩy mạnh số hóa hóa đơn, chứng từ

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quán triệt trong hệ thống, đại lý của doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại khoản 10 Chỉ thị số 16/CT-TTg: yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh Covid-19.

Trước đó, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 30/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhất trí với đề xuất của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19 là yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu hoặc không triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh Covid-19. Những người bị nhiễm được Nhà nước khám và điều trị miễn phí.

Ngay sau khi có chỉ thị này các doanh nghiệp bảo hiểm đang triển khai gói sản phẩm Covid-19 đã ra thông báo tạm dừng triển khai sản phẩm này  theo đúng hướng dẫn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM