VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Chi trả hơn 4.100 tỷ đồng thông qua tài khoản ATM trong 8 tháng đầu năm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:

Chi trả hơn 4.100 tỷ đồng thông qua tài khoản ATM trong 8 tháng đầu năm

Nhằm đẩy mạnh phát triển các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Dịch vụ công trực tuyến: Vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp

Đẩy mạnh việc thu nộp, chi trả chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

BHXH Việt Nam: Nỗ lực đảm bảo chính sách an sinh xã hội

Tỉ lệ liên thông dữ liệu khám bảo hiểm y tế đạt 89%

Tạo động lực phát triển bảo hiểm y tế toàn dân

Trong thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã chủ động rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành để tích hợp, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công của ngành nhằm nâng cao chất lượng công tác phục vụ, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Tính đến nay đã có 15 dịch vụ công của ngành Bảo hiểm xã hội, dịch vụ công liên thông với các bộ, ngành được cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Trong đó, có 3 dịch vụ công nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Với việc cung cấp các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia của các bộ, ngành, địa phương nói chung và các dịch vụ công của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nói riêng đã đem lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp,

Thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, tính đến ngày 31/8/2020, ngành Bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận và giải quyết gần 3.500 hồ sơ của người dân và doanh nghiệp.

Tính từ đầu năm 2020 đến ngày 31/8/2020, toàn ngành đã tiếp nhận và giải quyết 52,7 triệu hồ sơ giao dịch điện tử của hơn 500.000 đơn vị sử dụng lao động và hơn 7.000 cá nhân.

Ngoài ra, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của ngành tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Tại đây, người dân có thể thực hiện các dịch vụ công cơ bản như cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất; giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần...

Cùng với việc triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giao dịch không dùng tiền mặt, ngành Bảo hiểm xã hội đã xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống thu nộp, chi trả bảo hiểm xã hội điện tử liên thông với các phần mềm nghiệp vụ để thực hiện hạch toán tự động.

Ước tính đến hết 6 tháng đầu năm 2020, số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 28% trên tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, tăng 4% so với kết quả đạt được năm 2019.

Số người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 44% trên tổng số người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội một lần, tăng 7% so với kết quả đạt được năm 2019.

Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 69% trên tổng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 16% so với kết quả đạt được năm 2019.

Theo báo cáo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, trong kỳ chi trả tháng 8/2020, cơ quan Bưu điện đã thực hiện chi trả cho khoảng 3.181.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng với tổng số tiền khoảng 14.055 tỷ đồng, trong đó chi qua tài khoản cá nhân ATM cho khoảng 730.000 người với số tiền khoảng 4.125 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM