VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chỉ trong 3 tháng đầu năm, tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm tăng thêm hơn 48.400 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chỉ trong 3 tháng đầu năm, tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm tăng thêm hơn 48.400 tỷ đồng

Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, qua 3 tháng đầu năm 2021, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan.

Mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới mới nhất

Giao hơn 106 nghìn tỷ đồng chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021

Đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới: Không gây khó khăn, ách tắc cho người dân

Công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 03/2021, thị trường bảo hiểm hiện có 70 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

Trong đó, có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 19 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Ngoài ra, có 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường ước đạt 600.818 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 100.215 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 500.603 tỷ đồng. 

Cũng theo thống kê của Bộ Tài chính, tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm đến hết tháng 3/2021 ước đạt 2.332 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, phí bảo hiểm thu xếp gốc ước đạt 1.874 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2020; phí tái bảo hiểm thu xếp ước đạt 458 tỷ đồng, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trước đó, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng thị trường bảo hiểm năm 2020 vẫn duy trì được sự tăng trưởng khả quan với tổng giá trị tài sản bảo hiểm ước đạt 552.403 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Như vậy, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm đã tăng thêm hơn 48.400 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM