VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự khắc phục hậu quả dịch bệnh

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự khắc phục hậu quả dịch bệnh

Những nội dung quy định tại Thông tư số 14/2022/TT-BTC ngày 28/2/2022 của Bộ Tài chính đã hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới khắc phục hậu quả của dịch bệnh COVID-19.

Sửa đổi, bổ sung quy định về phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Nhiều điểm mới trong thông tư hướng dẫn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ nhân đạo tại Bình Thuận

Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị không thu tiền bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong các tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ khi các phương tiện vận tải công cộng buộc phải dừng hoạt động, không có doanh thu để giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm do pháp luật quy định về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện… Một trong những loại bảo hiểm bắt buộc là bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, phí bảo hiểm là khoản tiền mà chủ xe cơ giới phải thanh toán cho doanh nghiệp bảo hiểm khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Căn cứ các quy định nêu trên, Bộ Tài chính cho biết, phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe cơ giới không phải là khoản thu theo quy định của Luật Phí và lệ phí mà là khoản tiền bên mua bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định và được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP.

Để hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm khắc phục hậu quả của dịch bệnh COVID-19, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BTC ngày 28/2/2022 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM