Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ nhân đạo tại Bình Thuận

Văn Thế

Ngày 15/04/2022, tại Ủy ban Nhân Dân xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới (Công ty bảo Việt Bình Thuận) đã trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình 7 nạn nhân tử vong do xe cơ giới gây ra thuộc trường hợp được hỗ trợ.

Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Bình Thuận.
Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Bình Thuận.

Các nạn nhận thuộc trường hợp được hỗ trợ nhân đạo gồm: Huỳnh Ngọc Bích, Phạm Thị Lệ Thanh, Lê Khắc Tùng, Dương Ngọc Quỳnh, Phạm Thị Lệ Mai, Nguyễn Thị  Mỹ Tiên, Nguyễn Thị Chín. 7 nạn nhân đều tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 21/7/2020 tại thôn 2, Tân Đức – Hàm Tân – Bình Thuận.

Thực hiện quy chế chi hỗ trợ nhân đạo của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, đại diện Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã thực hiện chi hỗ trợ nhân đạo cho các gia đình nạn nhân với số tiền 20 triệu đồng/nạn nhân.

Vụ tai nạn gian thông xảy ra năm 2020, trước khi Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ được ban hành và có hiệu lực từ kể ngày 1/3/2021. Do đó, số tiền chi hỗ trợ nhân đạo cho các gia đình có nạn nhân tử vong tại Binh Thuận thực hiện chi theo quy định cũ.

Tai nạn giao thông luôn gây ra nỗi đau tột cùng và mất mát to lớn đối với gia đình các nạn nhận không may tử vong do xe cơ giới gây ra. Số tiền hỗ trợ nhân đạo từ Quỹ bảo hiểm xe cơ giới dù nhỏ nhưng đã phần nào giúp gia đình các nạn nhân vơi bớt nỗi đau.