VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hướng dẫn thanh toán bảo hiểm y tế đối với xét nghiệm Covid-19

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Hướng dẫn thanh toán bảo hiểm y tế đối với xét nghiệm Covid-19

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19.

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho người tham gia

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và một số khuyến nghị

Giao hơn 106 nghìn tỷ đồng chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021

Đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới: Không gây khó khăn, ách tắc cho người dân

Theo đó, về thanh toán bảo hiểm y tế đối với xét nghiệm Covid-19, Công văn nêu rõ, thời điểm và đối tượng thanh toán sẽ thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội  Việt Nam.

Về mức giá thanh toán, theo Công văn số 4068/BYT-KH-TC ngày 30/7/2020 của Bộ Y tế, Công văn số 2418/BHXH-CSYT ngày 30/7/2020 của BHXH Việt Nam, sẽ thực hiện thanh toán theo mức giá dịch vụ số 1735- Xét nghiệm vi khuẩn/virus/vi nấm/ký sinh trùng Realtime PCR (Thông tư số 13/2019/TT-BYT) là 734.000 đồng/mẫu xét nghiệm.

Về thanh toán đối với trường hợp mẫu đơn, tiếp tục áp dụng mức giá dịch vụ số 1735 là 734.000 đồng/mẫu xét nghiệm.

Trường hợp đơn vị lấy mẫu phải gửi mẫu xét nghiệm cho đơn vị khác thực hiện thì căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-BYT ngày 4/3/2021 của Bộ Y tế về định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng (áp dụng cho mẫu đơn) và phương án giá của 01 số đơn vị, Bộ Y tế đề xuất tạm tính và đề nghị thanh toán bảo hiểm y tế theo cơ cấu: Mức giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phẩm là 117.800 đồng/mẫu; mức giá thực hiện xét nghiệm là 616.200 đồng/mẫu.

Về thanh toán đối với mẫu gộp, mức giá lấy và bảo quản bệnh phẩm là 100.000 đồng/mẫu; mức giá thực hiện xét nghiệm bằng 634.000 đồng chia cho số mẫu gộp; trường hợp gộp mẫu phát hiện dương tính, phải tiếp tục làm các xét nghiệm mẫu đơn thì chi phí tính tiếp theo trường hợp mẫu đơn.

Đối với xét nghiệm Covid-19 cho đối tượng không thanh toán bảo hiểm y tế, Công văn của Bộ Y tế nêu rõ: Trường hợp mẫu đơn sẽ áp mức giá tối đa của dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng (áp dụng cho mẫu đơn) là 734.000 đồng/mẫu xét nghiệm. Trong đó, mức giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phẩm tối đa 117.800 đồng/mẫu, mức giá thực hiện xét nghiệm tối đa 616.200 đồng/mẫu.

Với trường hợp gộp mẫu, trong trường hợp cấp có thẩm quyền quyết định mức giá cụ thể của dịch vụ 1735 nêu trên có định mức kinh tế kỹ thuật thì xác định chi phí lấy mẫu, chi phí xét nghiệm theo định mức; trường hợp không có định mức thì xác định chi phí lấy mẫu và chi phí xét nghiệm tương đương với tỷ lệ cơ cấu chi phí nêu trên.

Trường hợp không có quyết định phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật, Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời chi phí thực hiện xét nghiệm như sau: Mức giá tối đa lấy và bảo quản bệnh phẩm là 100.000 đồng/mẫu; mức giá tối đa của việc thực hiện xét nghiệm là 634.000 đồng chia cho số mẫu gộp.

Đối với xét nghiệm Covid-19 bằng test nhanh, Bộ Y tế cho biết, hiện nay, một số công ty trong nước đã sản xuất và được cấp số lưu hành test xét nghiệm nhanh phát hiện kháng thể và kháng nguyên virus, một số công ty cũng đã được cấp phép nhập khẩu các loại test xét nghiệm này.

Do mức giá của các loại test hiện đang rất khác nhau, Bộ Y tế đề nghị trước mắt thực hiện thanh toán thực thanh, thực chi đối với các trường hợp xét nghiệm bằng test nhanh. Thời điểm áp dụng kể từ ngày 01/7/2021.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM