Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ

PV.

(Taichinh) - Một trong các hoạt động cần kiểm soát chặn chẽ đó là không cho phép các đối tượng khai thác động vật quý hiếm trong rừng phòng hộ là rừng tự nhiên.

Rừng phòng hộ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cần phải được duy trì và bảo vệ. Nguồn: internet
Rừng phòng hộ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cần phải được duy trì và bảo vệ. Nguồn: internet

Tình hình khai thác rừng thời gian qua

Rừng là lá phổi của cả quốc gia, nhưng, hàng năm rừng đang bị triệt phá nghiêm trọng. Việc trồng rừng được phòng hộ được Chính phủ duy trì nhưng chưa phủ lại hết được các phần cánh rừng bị khai thác trái phép. Hàng năm, cùng với sự mất đi của tài nguyên lâm sản rừng còn kéo theo sự mất đi của rất nhiều động vật hoang dã quý hiếm, kể cả những động vật đã được ghi vào trong sách đỏ. Chưa kể, rừng bị tàn phá làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân như lũ quét, sụt lở...

Trước tình trạng trên,Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng và hưởng lợi từ rừng phòng hộ; đầu tư phát triển rừng phòng hộ.Không được khai thác những loài động, thực vật rừng nguy cấp quý, hiếm và những loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ là rừng tự nhiên.

Theo quy định tại Quyết định trên,khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ phải không làm giảm chức năng phòng hộ của rừng và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.

Trong rừng phòng hộ là rừng tự nhiên không được khai thác những loài động, thực vật rừng nguy cấp quý, hiếm và những loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Khai thác bền vững các loại lâm sản

Đối với rừng phòng hộ đầu nguồn rất xung yếu, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển; rừng phòng hộ bảo vệ môi trường là rừng tự nhiên không được phép khai thác gỗ.

Đối với rừng phòng hộ đầu nguồn xung yếu là rừng tự nhiên chỉ được phép tận thu gỗ là những cây, lóng, khúc, bìa bắp gỗ đã khô mục, lóc lõi, gỗ cháy; cành, ngọn, gốc, rễ gỗ và khai thác bền vững các loại lâm sản ngoài gỗ; khai thác tận dụng gỗ và lâm sản ngoài gỗ trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác ở những đối tượng rừng tự nhiên là rừng giàu và rừng trung bình.

Quyết định cũng quy định rõ, rừng phòng hộ là rừng trồng do ngân sách nhà nước đầu tư chỉ được khai thác cây trồng xen, cây phù trợ, tỉa thưa; thu gom cây gỗ nằm, gỗ khô mục, lóc lõi, gỗ cháy, cành, ngọn, gốc, rễ cây, nhưng phải bảo đảm mật độ cây trồng chính còn lại ít nhất là 600 cây/hecta.

Đối với rừng phòng hộ là rừng trồng do người được giao, thuê hoặc khoán rừng phòng hộ tự đầu tư thì được khai thác cây trồng xen, cây phù trợ; tỉa thưa, tận thu, tận dụng gỗ; được chặt chọn cây trồng chính khi đạt tiêu chuẩn khai thác với cường độ khai thác không quá 30% trữ lượng, sau khi khai thác rừng vẫn đạt tiêu chuẩn định hình theo quy định.

Kinh doanh du lịch sinh thái

Theo Quyết định, Ban quản lý rừng phòng hộ được tự tổ chức, liên kết hoặc cho các tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo trong rừng phòng hộ; phát triển du lịch sinh thái trong rừng phòng hộ thực hiện theo đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật về Doanh nghiệp, Bảo vệ và Phát triển rừng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo trong rừng phòng hộ phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, pháp luật về nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo; có kế hoạch nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo tại khu rừng phòng hộ được chủ rừng phòng hộ chấp thuận; chỉ thu thập mẫu vật, nguồn gien loài sinh vật với số lượng đã được xác định trong kế hoạch nghiên cứu, giáo dục, đào tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và được chủ rừng phòng hộ chấp thuận; thanh toán chi phí dịch vụ cho chủ rừng phòng hộ.

Tổ chức sản xuất nông, ngư nghiệp

Ngoài ra, Ban quản lý rừng phòng hộ; người được giao, thuê hoặc khoán rừng phòng hộ lâu dài được tổ chức sản xuất nông, ngư nghiệp kết hợp trên diện tích đất chưa có rừng, diện tích rừng trồng chưa khép tán; mặt nước theo đúng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển của khu rừng phòng hộ.

Ban quản lý rừng phòng hộ; người được giao rừng phòng hộ được hưởng toàn bộ lâm sản khai thác sau khi nộp các khoản thuế, phí theo quy định hiện hành.