Bảo Việt tiếp tục tạm ứng bồi thường cho các doanh nghiệp bị thiệt hại tại Đồng Nai

PV.

(Tài chính) Sau hơn 1 tháng kể từ khi sự việc đáng tiếc xảy ra đối với các doanh nghiệp FDI tại một số tỉnh thành, Bảo hiểm Bảo Việt đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và khách hàng tiến hành đánh giá tổn thất, chi trả tạm ứng bồi thường cho các doanh nghiệp bị thiệt hại tại Bình Dương và Đồng Nai. Tiếp theo buổi tạm ứng bồi thường tại Bình Dương (ngày 06/6/2014), ngày 22/6/2014, tại tỉnh Đồng Nai, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục tạm ứng tiền bồi thường bảo hiểm cho các doanh nghiệp bị thiệt hại tại tỉnh Đồng Nai.

Ông Nguyễn Quang Phi - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt trao tiền bồi thường cho các doanh nghiệp tại Đồng Nai. Nguồn: baoviet.com.vn
Ông Nguyễn Quang Phi - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt trao tiền bồi thường cho các doanh nghiệp tại Đồng Nai. Nguồn: baoviet.com.vn
Như vậy, tính tới thời điểm này, Bảo hiểm Bảo Việt đã tạm ứng bồi thường cho 69 khách hàng tại Đồng Nai và Bình Dương với tổng số tiền tạm ứng là 28,3 tỷ đồng. Trong tổng số 121 khách hàng của Bảo hiểm Bảo Việt bị thiệt hại, riêng tại Đồng Nai có 33 khách hàng. 

Lãnh đạo Tổng Công ty cho biết, việc tích cực hỗ trợ, khẩn trương thực hiện bồi thường cho khách hàng một lần nữa khẳng định vai trò của Bảo hiểm Bảo Việt là cùng với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương góp phần ổn định, đảm bảo an sinh - xã hội; đồng thời, thể hiện uy tín, tính chuyên nghiệp cũng như cam kết lâu dài của Bảo hiểm Bảo Việt nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng và cộng đồng. 

Việc Bảo hiểm Bảo Việt tích cực hỗ trợ cho các doanh nghiệp FDI vừa qua đã giúp các doanh nghiệp bị thiệt hại nhanh chóng ổn định sản xuất, góp phần ổn định và phát triển môi trường đầu tư của Việt Nam. Qua đó cũng khẳng định vai trò và ý nghĩa của bảo hiểm đối với nền kinh tế nói chung và đối với doanh nghiệp nói riêng trước những rủi ro bất ngờ có thể xảy ra. 

Tổng Công ty cam kết sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương phối hợp cùng các bên liên quan hoàn thiện hồ sơ, giải quyết chi trả quyền lợi bảo hiểm trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, Bảo hiểm Bảo Việt tin tưởng, với sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Bộ Tài chính, sự phối hợp của các cơ quan ban ngành chức năng cùng các doanh nghiệp bảo hiểm, các doanh nghiệp bị thiệt hại ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh sẽ sớm ổn định sản xuất kinh doanh.