Bị phạt đến 300 triệu đồng khi cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác

Anh Thư

Có hiệu lực từ ngày 01/12/2019, Nghị định số 75/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh nêu rõ mức phạt đối với hành vi cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác.

Doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền và các hình thức xử phạt khác nếu cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác
Doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền và các hình thức xử phạt khác nếu cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác

Theo đó, phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng cách gián tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Trong trường hợp các hành vi vi phạm nêu trên được thực hiện trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên thì mức phạt tiền sẽ là gấp đôi mức quy định.

Ngoài các mức phạt tiền nêu trên, doanh nghiệp vi phạm còn phải chịu các hình thức xử phạt bổ sung khác gồm: Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính về cạnh tranh; Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.

Đồng thời, doanh nghiệp vi phạm sẽ phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính công khai.