BIDV Tây Hồ và Công ty Đạm Ninh Bình ký hợp đồng tín dụng

PV.

(Tài chính) Mới đây, tại Hà Nội, BIDV Tây Hồ và Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình (thành viên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Vinachem) ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng 2012 - 2013 với tổng giá trị là 800 tỷ đồng.

Toàn cảnh lễ ký
Toàn cảnh lễ ký
Tham dự và chứng kiến lễ ký kết có Tổng Giám đốc BIDV Phan Đức Tú, đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Việc ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức với tổng giá trị là 800 tỷ đồng giúp bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy Đạm Ninh Bình. Bằng hợp đồng tín dụng này, Vinachem và BIDV khẳng định một lần nữa luôn là đối tác chiến lược của nhau, đảm bảo hợp tác lâu dài ngày càng bền vững, thông qua sự hỗ trợ nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên trên các lĩnh vực hoạt động và kinh doanh phù hợp với định hướng của từng bên.

BIDV đảm bảo sẽ thực hiện các cam kết, tạo điều kiện nhanh chóng, thuận lợi cho Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng ngắn hạn.

Bên cạnh đó, BIDV sẵn sàng cung cấp các sản phẩm phi tín dụng để đáp ứng nhu cầu của Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình như bảo hiểm tài sản nhà máy thông qua Công ty cổ phần bảo hiểm BIDV, các sản phẩm ngân hàng bán lẻ phục vụ nhu cầu của cán bộ công nhân viên đang lao động và công tác tại Công ty như trả lương tự động, phát hành thẻ ATM, thẻ VISA, bảo hiểm nhân thọ.