Bình Phước: Tập huấn và phòng ngừa hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố

PV.

Ngày 15/6/2017, Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng chống khủng bố năm 2017.

Tại hội nghị, các đại biểu được Phó cục trưởng Cục Phòng chống khủng bố (PCKB) Hồ Văn Mười thông tin một số nội dung như:

- Báo cáo tình hình khủng bố quốc tế và khu vực liên quan đến an ninh quốc gia Việt Nam; Một số nội dung chính của Luật PCKB và các văn bản liên quan đến Luật PCKB;

- Xem phim tư liệu về tình hình bạo lực trên thế giới và khu vực liên quan đến an ninh quốc gia Việt Nam;

- Công tác diễn tập PCKB tại Bệnh viện Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, qua tập huấn giúp các đại biểu nắm được tính chất, đặc điểm của hoạt động khủng bố; những nguy cơ phát sinh khủng bố tại Việt Nam; các biện pháp phòng ngừa khủng bố, tài trợ khủng bố và trách nhiệm PCKB của các cơ quan chức năng và toàn thể nhân dân...

Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an Tỉnh đề nghị các cấp, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật PCKB nhằm giúp nhân dân nhận thức đúng đắn về tác hại do khủng bố gây ra. Từ đó, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, lực lượng chức năng trong việc PCKB, góp phần làm trong sạch địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.