Hiệu quả từ triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách

Hiệu quả từ triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách

Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, các chương trình tín dụng ưu đãi do NHCSXH thực hiện trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện cho 488.521 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với tổng 8.395,3 tỷ đồng; góp phần giúp 53.382 hộ thoát nghèo; 30.525 hộ thoát cận nghèo; giải quyết việc làm cho 34.445 lao động; 41.702 học sinh, sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập…
Giải mã làn sóng đầu tư đổ về Bình Phước

Giải mã làn sóng đầu tư đổ về Bình Phước

Với nhiều lợi thế bền vững về phát triển công nghiệp, sở hữu quỹ đất rộng, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Bình Phước đang là “điểm sáng” đầu tư tại thị trường phía Nam.
​Mức tăng trưởng của Bình Phước cao nhất khu vực Đông Nam Bộ

​Mức tăng trưởng của Bình Phước cao nhất khu vực Đông Nam Bộ

Cục Thống kê tỉnh Bình Phước cho biết, năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRPD) tỉnh Bình Phước đạt gần 46.200 tỷ đồng, tăng hơn 6,3% so với năm 2020. Với kết quả này, Bình Phước là địa phương có mức tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Nam bộ và cao thứ 20 cả nước trong năm nay.
Bình Phước phát huy tiềm năng kinh tế trang trại

Bình Phước phát huy tiềm năng kinh tế trang trại

Với lợi thế về quỹ đất, đặc điểm thổ nhưỡng và tiểu vùng khí hậu phù hợp với cây trồng, chủ yếu là cây lâu năm, lại có nguồn nhân công giá rẻ nên Bình Phước có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế trang trại.
PTI trao tặng thư viện tại Bình Phước

PTI trao tặng thư viện tại Bình Phước

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki và Tổ chức Korea Food for the Hungry International vừa phối hợp tổ chức Lễ bàn giao thư viện cho học sinh trường Tiểu học Tân Thành B, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Tổng giá trị của thư viện là 400 triệu đồng.