Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh giải ngân đầu tư công


Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, trong các tháng cuối năm 2020, Bộ này sẽ tập trung thực hiện nhiều giải pháp, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch năm 2020.

Trong các tháng cuối năm 2020, Bộ GTVT sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo để đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch năm 2020.
Trong các tháng cuối năm 2020, Bộ GTVT sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo để đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch năm 2020.

Tổng kế hoạch năm 2020 của Bộ GTVT khoảng 39.762 tỷ đồng, gồm: 35.977 tỷ đồng kế hoạch năm 2020 và 3.785 tỷ đồng kế hoạch kéo dài. Tính tới hết tháng 7/2020, Bộ GTVT giải ngân được khoảng 16.587 tỷ đồng, đạt 41,7% kế hoạch giải ngân cả năm, sản lượng thực hiện (gồm giá trị khối lượng thi công hoàn thành, tạm ứng hợp đồng, giá trị làm thủ tục quyết toán, hoàn ứng trước kế hoạch) ước đạt 17.085 tỷ đồng.

Riêng với các dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông, Bộ GTVT đã được Thủ tướng Chính phủ giao 49.500 tỷ đồng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020. Đến nay, theo tiến độ triển khai, các dự án đã được bố trí kế hoạch các năm 2018, 2019, 2020 được 16.357 tỷ đồng (142 tỷ đồng KH2018, 7.472 tỷ đồng KH2019, 8.743 tỷ đồng KH2020).

Trong đó, riêng năm 2020 cần giải ngân 9.368 tỷ đồng (8.743 tỷ đồng KH năm, 625 tỷ đồng KH kéo dài); đến nay đã giải ngân 4.806 tỷ đồng, đạt 51,3%; số vốn còn lại 4.562 tỷ đồng sẽ được giải ngân hết trong các tháng cuối năm 2020.

Từ đầu năm 2020, Bộ GTVT đã nghiêm túc thực hiện và đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt các dự án đầu tư công quy mô lớn, quan trọng để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Do đó, kết quả giải ngân kế hoạch đến nay đã có chuyển biến tích cực, công tác kế hoạch dần đi vào nề nếp và đạt được một số kết quả khả quan."

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể 

Các giải pháp trọng tâm gồm: Cá thể hóa trách nhiệm cá nhân; tăng cường trách nhiệm các cơ quan tham mưu, quy định cụ thể thời gian xử lý thủ tục phê duyệt, thủ tục thanh toán; tăng cường kiểm tra hiện trường để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; chủ động điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn năm giữa các dự án.

Được biết, trong các tháng cuối năm 2020, Bộ GTVT sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo để đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch năm 2020. Cụ thể, Bộ đã chỉ đạo các Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu, tư vấn; thủ tục điều chỉnh thiết kế, dự toán; thủ tục quyết toán các dự án; thúc đẩy tiến độ, chất lượng thi công công trình...; trên cơ sở đó rà soát, điều chỉnh kế hoạch giải ngân chi tiết hàng tháng từ nay tới cuối năm của từng dự án, từng chủ đầu tư để đảm bảo khả thi, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.

Đặc biệt, theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 mới có hiệu lực và thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Bộ GTVT đã chủ động cắt, chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có tiến độ thực hiện tốt.