Bộ Giao thông vận tải cắt giảm 384/570 điều kiện kinh doanh


Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí logistics theo Chỉ thị số 11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.

Có đến 384/570 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải được cắt giảm.
Có đến 384/570 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải được cắt giảm.

384 điều kiện kinh doanh được cắt, giảm

Cụ thể, về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành, Bộ GTVT đã hoàn thành rà soát, cắt giảm 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành.

Bộ GTVT cũng thực hiện đầy đủ các nguyên tắc cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành như áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro dựa trên đánh giá phân tích về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp và mức độ, quy mô rủi ro của hàng hóa; chuyển mạnh sang hậu kiểm, chủ yếu thực hiện tại giai đoạn lưu thông hàng hóa tại thị trường nội địa; minh bạch về danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành kèm mã HS ở cấp độ chi tiết về chế độ quản lý và chi phí; áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Riêng quý I/2020, Bộ GTVT đã đơn giản, sửa đổi 13 thủ tục hành chính và bãi bỏ 5 thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính sau khi được công bố đều được Bộ GTVT cập nhập và công khai trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tra cứu thực hiện.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ GTVT đã cắt giảm 384 điều kiện trên tổng số 570 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

Hiện Bộ GTVT đang khẩn trương triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và xây dựng Thông tư  hướng dẫn Nghị định này để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hoạt động. Bộ cũng đang thực hiện lập đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và các điều kiện kinh doanh sẽ được bãi bỏ, đơn giản hóa tại Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Thời gian tới, Bộ GTVT tiếp tục nghiên cứu bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh, giảm chi phí logistics; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong các năm trước. Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Kiến nghị tạm giãn, hoãn thời gian nộp thuế

Trên cơ sở đề xuất của các doanh nghiệp ngành GTVT, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì xem xét miễn thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 23/1 - 31/12/2020 hoặc liền kề 90 ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch, tùy thời điểm muộn hơn, đồng thời, cho phép các doanh nghiệp được giãn thời hạn nộp thuế và các khoản đóng góp ngân sách.

Giảm, tạm hoãn nộp các loại thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu nước ngoài cho toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh từ ngày 23/1 - 31/12/2020 hoặc liền kề 90 ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch, tùy thời điểm muộn hơn.

Xem xét miễn giảm phí neo đậu trong trường hợp tàu, thuyền phải neo đậu cách ly 14 ngày tại khu vực neo đậu chờ kiểm dịch. Xem xét bổ sung doanh nghiệp vận tải biển vào trong danh mục doanh nghiệp vừa và nhỏ được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất là 10% trong 15 năm theo quy định tại Điều 13, 14 Luật thuế doanh nghiệp quy định về thuế ưu đãi.

Về thuế giá trị gia tăng, lĩnh vực vận tải quốc tế được áp dụng mức thuế GTGT 0%, trong khi vận tải nội địa vẫn đang áp dụng mức thuế GTGT 10%. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận tải nội địa trong giai đoạn khó khăn, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất miễn giảm thuế GTGT đối với vận tải nội địa trong thời gian 3 năm.

Kiến nghị khoanh nợ gốc, giãn nợ đối với doanh nghiệp vận tải

Bộ GTVT cũng kiến nghị Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước xem xét khoanh nợ gốc, giãn nợ, cơ cấu dứt điểm các khoản nợ, kéo dài thời hạn vay của các hợp đồng tín dụng, không tính lãi phạt trên lãi và gốc chậm trả trong thời gian dịch, được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và không chuyển nhóm nợ, tiếp tục cho các doanh nghiệp vay vốn lưu động.

Đồng thời, báo cáo Quốc hội xem xét, chấp thuận áp dụng mức giảm thuế VAT cho phương thức vận tải container bằng đường thủy từ 10% xuống 5% qua đó tạo tính cạnh tranh cho loại hình dịch vụ vận tải bằng đường thủy.